Marcos Jr, walang kongkretong tugon sa hinaing ng mga kawani

Binatikos ng mga kawani ng gubyerno ang administrasyong Marcos Jr sa kawalan ng kongkretong tugon sa hinaing ng kanilang sektor sa nagdaang taon. Tinawag nilang “lip service” at “tokenismo” ang mga pahayag ni Marcos kaugnay sa kanila. Walang pinag-iba, at lalo pang lumubha ang kalagayan ng mga kawani sa ilalim ng rehimen, anila.

“Walang kongkretong patakaran para sa mga manggagawa sa pampublikong sektor,” pahayag ng unyong Courage (Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees) kaugnay sa unang taon ni Marcos Jr sa poder.

Hindi tinugunan ng rehimen ang panawagan nilang dagdag-sahod sa harap ng tumitinding krisis at sa halip ay pinag-ibayo pa ang pagpapatupad ng neoliberal at tagibang na mga patakaran sa sahod tulad ng Salary Standardization Law V at ang Executive Order 150.

Anang grupo, nakatatanggap ng pinakamababang buwanang sahod na ₱13,000 ang isang kawani, at sa iba pa nga ay ₱7,000 kada buwan. Anila, malayong-malayo ito sa halaga ng nakabubuhay na sahod na ₱33,000 kada buwan para sa isang pamilyang may limang myembro.

“Higit dalawang dekada na ring nakapako sa ₱2,000 kada buwan ang Personnel Economic Relief Allowance (PERA),” ayon sa grupo. Napakaliit at kulang na kulang din ang benepisyong tinatanggap ng sektor.

Liban dito, inireklamo ng Courage ang laganap na kontraktwalisasyon sa lahat ng ahensya ng gubyerno. Hindi bababa sa 700,000 kawani ang kontraktwal at hindi nakatatanggap ng karampatang mga benepisyo at walang katiyakan sa trabaho. “Walang umiiral na batas para sa buong pagkilala sa karapatan sa pag-uunyon ng mga kawani,” giit pa ng Courage.

Kumakaharap din ang mga kawani ng gubyerno sa patakarang “rightsizing o downsizing” ng burukrasya kung saan itinutulak ang maramihang tanggalan. Maraming kawani ang palagiang nangagambang matanggal sa trabaho tuwing nagtatapos ang kanilang mga kontrata sa gubyerno, kahit pa matagal na silang empleyado.

Batikos ng Courage, napakaraming pondong inilalaan sa Maharlika Investment Fund at iba pang paglulustay ng rehimeng Marcos Jr, pero napakaliit naman ng para sa sarili nitong mga kawani. “Kapag nagreklamo naman ang mga kawani, sila ay nire-redtag, hinaharas at pinanghihimasukan ang kanilang mga unyon,” ayon sa grupo.

Sa kasalukuyan, apat na kawaning unyonista ang patuloy na nakakulong sa gawa-gawang mga kaso.

AB: Marcos Jr, walang kongkretong tugon sa hinaing ng mga kawani