Matandang magsasaka sa Himamaylan City, inaresto sa gawa-gawang kaso

Inaresto noong Agosto 7 ang magsasakang si Romeo Balsimo sa Sityo Cunalom, Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental sa paratang na sangkot siya sa isang armadong aksyon ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-South Central Negros noong 2020.

Si Balsimo ay mahigit 60 taong gulang na. Kasapi siya ng Farmers’ Association of Barangay Carabalan-Cunalom Chapter (FABCA-Cunalom).

Pinalalabas ng mga sundalo ng 94th IB at Regional Mobile Force Battalion (RMFB)-6 na si Balsimo ay kasapi ng milisyang bayan ng BHB sa naturang sityo.

Malaon nang nakararanas ng panggigipit mula sa mga sundalo ang pamilyang Balsimo. Noong huling linggo ng Hulyo, ang anak niyang si Nono Balsimo ay tinortyur ng mga sundalo at pulis. Dumanas siya ng panggugulpi upang paaminin na siya ay kasapi ng BHB.

AB: Matandang magsasaka sa Himamaylan City, inaresto sa gawa-gawang kaso