Mga parangal para kay Ericson Acosta, inilunsad

Nagsama-sama ang mga kaanak, kakilala, mga aktibista, artista, mga kaibigan at iba pa sa dalawang-araw na pagtitipon para parangalan ang makata at tagapagtaguyod ng kapayapaan na si Ericson Acosta noong Disyembre 6-7 sa University of the Philippines-Diliman.

Sa unang araw ng parangal, pinatampok ang pagiging makabayang makata at manggagawang pangkultura ni Acosta. Sa pamamagitan ng sining, awit, tula, pagtatanghal, at testimonya, itinanyag ng mga grupo si Ericson bilang inspirasyon para sa patuloy na pakikibaka ng sambayanang Pilipino.

Sa ikalawang araw, na pinangunahan ng Bagong Alyansang Makabayan at ng kilusang magsasaka, ipinakita ang simulain ni Acosta bilang isang kabataang aktibista at manggagawang pangkultura, hanggang sa kaniyang mayamang karanasan ng pakikisalamuha sa mga komunidad ng mga magsasaka, at ang ambag niya sa pag-abante’t pagyabong ng iba’t ibang demokratikong pagkilos.

Napuno ng mga pangkulturang pagtatanghal, mga talumpati at kabi-kabilang pagpupugay ang mga aktidad.

“Laking gulat siguro ng mga berdugo na napakarami ang nagpatotoo na hindi “terorista” si Ericson, at hindi katanggap-tanggap ang ginawang pagpatay sa kanya. Laksa ang nagpahayag ng pakikiisa sa pinaslang na martir ng Negros,” ayon kay Renato M. Reyes Jr, kaibigan ni Ericson at pangakalahatang kalihim ng Bayan.

Ipinaabot din ni Prof. Jose Maria Sison ang kanyang pakikiramay sa pamilya ni Acosta at pagkilala sa kanyang pagiging konsultant ng National Democratic Front of the Philippines.

Nagpahatid rin din ng mensahe ang Partido Komunista ng Pilipinas. “Nagbibigay ng pinakamataas na pagpupugay ang buong pamunuan at kasapian ng Partido kay Ka Ericson Acosta, kadreng komunista, Pulang mandirigma, guro, estudyante, mandudula at makata,” ayon sa PKP.

“Ang kanilang rebolusyonaryong diwa at ng lahat ng bayani at martir ay walang kamatayan. Habampanahon itong magsisilbing inspirasyon sa pagsusulong at pagkamit ng mas maraming tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan,” dagdag ng Partido.

Naging tampok din sa mga parangal at aktibidad ang panawagan na bigyan ng hustisya si Acosta at kasama niyang organisador ng magsasakang si Joseph Jimenez, na sadyang pinatay ng mga pwersang militar noong Nobyembre 30. Anang mga grupo, ang pagpaslang sa kanila ay tahasang paglapastangan sa internasyunal na makataong batas at sa lahat ng pwedeng maisip na batas ng sibilisadong lipunan.

AB: Mga parangal para kay Ericson Acosta, inilunsad