Mid-year bonus ng pasistang sundalo at pulis, mas mataas sa mga titser at ibang kawani

Sa kabila ng paggulong ng mga pagdinig para pag usapan ang laki ng kinakaing pondo ng mga unipormadong elemento ng estado (sundalo, pulis, coast guard, gwardya ng kulungan at faculty ng eskwelahan ng mga pulis), tuluy-tuloy lamang ang pagtamasa nila ng espesyal na insentibang pampinansya mula sa estado.

Lahat ng mga empleyado ng gubyerno, kasama ang mga pulis at sundalo, ay ginagawaran ng mid-year bonus kapag nakapagserbisyo sila ng mahigit apat na buwan bago ang Mayo 15. Noong Mayo 18, naglabas ang DBM ng kabuuang halagang ₱7.54 bilyon para ipamahagi sa 227,832 aktibong tauhan ng Philippine National Police bilang mid-year bonus. Ang bonus na ito ay katumbas ng isang buwan nilang basic pay. Ang base pay ng pinakamababang ranggong pulis (Patrolman/Patrolwoman) ay ₱29,668 habang ang pinakamataas (Police General) ay ₱149,785. Sa panig ng AFP, ang base pay ng isang private (pinakamababa) ay P29,668 at ng heneral (pinakamataas) ay P149,785. Dagdag ang mga ito sa iba pang espesyal na insentiba at alawans tulad ng subsistence allowance, incentive pay, flying pay at officers allowance. Kinukuha ang lahat ng ito sa kaban ng bayan.

Mas marami at mataas ang natatanggap na bonus at insentiba ng mga pulis kumpara sa mga titser na P27,000/buwan (Teacher 1) at iba pang mga kawani ng iba’t ibang ahensya ng gubyerno na karamihan nasa Salary Grade 10 (P23,176). Dahil nakabatay sa basic pay, mas mababa pa ang tatanggapin ng mga kontraktwal, kaswal at job order na empleyado. (Sa maraming ospital noong panahon ng pandemya, nakapako sa ₱21,000 kada buwan ang sweldo ng bagong pasok na kontraktwal na mga nars.)

Higit dito, kinakailangan pang paulit-ulit na maghapag ng reklamo at magrali sa lansangan ang mga titser at nars para ibigay sa kanila ang kanilang mga benepisyo. Isa sa pinakamatagal na ipinagkakait ng estado ang Covid-19 allowance ng mga manggagawang pangkalusugan.

Ang pagbibigay ng bonus ay nagaganap habang dinidinig sa Senado ang pagtagas sa pambansang badyet dahil sa laki ng pensyon ng mga unipormadong elemento. Dito, muling inilahad ng kalihim ng Department of Finance na si Benjamin Diokno na hindi sustenable ang kasalukuyang programa ng pensyon ng mga kapulisan at militar. Aniya, magdudulot ito ng dambuhalang depisito sa pangkabuuang pinansyal na kalagayan ng bansa. Pinanatili ang ganitong kaayusan ng magkakasunod na pangkating nang sinusunod ang ganitong pagprayoridad sa mga sundalo at pulis para panatilihin ang kanilang katapatan at magamit sa pagsupil sa mga pwersang kritikal o tumutol sa gubyerno.

AB: Mid-year bonus ng pasistang sundalo at pulis, mas mataas sa mga titser at ibang kawani