NDFP, di nagulat sa kontra-kapayapaang tindig ng bagong kalihim sa depensa

,

Hindi nagulat ang National Democratic Front of the Philuppines (NDFP) sa pahayag ni Gilbert Teodoro, bagong talagang kalihim sa depensa ng rehimeng US-Marcos, laban sa muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at gubyerno ng Pilipinas.

“Ang personal kong tindig ay “hindi.” Matagal ko nang pusisyon yan, noong araw pa,” tugon ni Teodoro nang tanungin siya sa posilibidad ng pagbubukas ng usapang pangkapayapaan. Tinawag pa niyang “subersyon” ng prosesong demokratiko ang pakikipagnegosasyon sa NDFP.

“Hindi na nakagugulat na si Sec. Gibo Teodoro ay matagal nang tutol sa usapang pangkapayapaan sa NDFP,” ayon kay Julie de Lima, interim na tagapanguno ng NDFP negotiating panel. “Nanggaling nga naman siya sa parehong grupo ng mga manunulsol ng gera na nagsilbi sa ilalim ni Gloria Macapagal-Arroyo at sumuporta sa kriminal-sa-digma na si Jovito Palparan.”

Dati nang nagsilbing kalihim ng depensa si Teodoro sa ilalim ng rehimeng Arroyo mula 2007 hanggang 2009. Sa panahong ito, nagsilbi siyang pangunahing tagapagpatupad ng Oplan Bantay Laya, isa sa pinakamadugong kampanyang kontra-rebolusyonaryo ng reaksyunaryong estado.

Ayon sa grupong Karapatan, sa loob ng dalawang taong nagsilbing kalihim si Teodoro ni Arroyo, naisadokumento ng grupo ang 24 kaso ng sapilitang pagkawala, 20 kaso ng pagdukot, 99 kaso ng pagtortyur, 456 iligal na pang-aareso at 164 iligal na pang-aaresto at detensyon. Gayundin, nakapagtala ito ng 117,133 idibidwal na mga biktima ng walang pakundangang pamamaril, 148,044 biktima ng pwersahang pagbabakwit, at 9,154 biktima ng hamletting. Sa ilalim ni Teodoro, ginamit para sa mga layuning militar ang mga eskwelahan, klinika, simbahan at iba pang sibilyang imprastruktura, na labag sa internasyunal na makataong batas.

“Inuulit namin ang pusisyon ng NDFP na nananatiling bukas sa negosasyong pangkapayapaan. Pero kasabay nito, wala kaming nakikitang mga palatandaan na handa ang kasalukuyang adminstrasyon na likhain ang kinakailangang mga kundisyon para maipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan,” paglilinaw ni de Lima. Balakid rin sa paglikha ng mga kundisyong ito ang patuloy na presensya at panghihimasok ng militar ng US, aniya.

“Habang laging handa ang rebolusyonaryong kilusan para makipag-usapang pangkapayapaan sa GRP, isusulong namin ang digmang bayan para ipagtanggol ang mamamayang Pilipino laban sa mas brutal na pasistang pang-aatake at interbensyong militar ng US na nakikinita naming iigting sa ilalim ng bagong talagang hepe ng DND,” ayon kay de Lima.

AB: NDFP, di nagulat sa kontra-kapayapaang tindig ng bagong kalihim sa depensa