NPA-Agusan del Sur, matagumpay na kinontra ang atake ng AFP

Ginulantang ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Agusan del Sur ang umaatakeng pwersa ng pinagkumbinang tropa ng 26th IB, 41st DRC at Special Forces sa mabundok na bahagi ng Barangay Moretola, San Luis, Agusan del Sur noong Setyembre 14.

Isa ang napaslang at tatlo ang nasugatan sa mga pasistang sundalo.

Tatlong araw nang mahigpit na binabantayan ng masa at hukbo ang naturang mga yunit ng kaaway. Dahil dito, naka-una at nakabentahe sa labanan ang yunit ng hukbong bayan. Sa kabila ito ng pagsarbeylans sa kanila gamit ang drone.

Batid na ng mga Pulang mandirigma na aabutin ng kaaway ang kanilang pusisyon, kaya’t pinaghandaan na nila ito. Eksaktong alas-7 ng umaga, pinaputukan ng naturang pangkat ang papasok sa kanilang pwesto na mga pasistang sundalo.

Kagyat na nagmaniobra ang yunit ng BHB para sa ligtas na pag-atras.

AB: NPA-Agusan del Sur, matagumpay na kinontra ang atake ng AFP