Operasyong Dikit-Pinta ng KM sa Agusan del Sur, inilunsad

Pangkat-pangkat ng Kabataang Makabayan (KM) sa Agusan del Sur ang nagpinta ng mga panawagan nitong nagdaang mga araw sa iba’t ibang lugar sa bayan ng San Francisco. Namula ang mga dingding at kalsada ng mga katagang “NPA 54”, “Viva CPP-NPA-NDF” at “Sampa sa NPA.”

Puno ng sigasig ang mga kabataan naglunsad ng “operasyon pinta.” Ayon sa isang kalahok, “sa una ay kinabahan kami pero sa kabila nito ay mayroong pananabik din dahil sa magiging ambag nito sa darating na anibersaryo.”

“Mas na excite kami sa susunod na mga tungkulin na pamamahagi ng mga polyeto at postering,” dagdag pa nila.

“Natutuwa kami sa aming naging ambag sa pagdiriwang ng anibersaryo ng BHB. Maliit na ambag pero mahalaga sa propaganda para sa pagsulong ng pakikibaka,” kwento pa ng mga kabatan.

Dagdag pa nila, “sa darating na mga panahon direkta na kaming lalahok sa demokratikong rebolusyong bayan sa pamamagitan ng pagsampa sa BHB.”

Ang KM ay itinatag noong 1964 at isa sa mga alyadong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Kabilang sa mga tungkulin ng KM ang sumuporta sa armadong pakikibaka ng BHB.

AB: Operasyong Dikit-Pinta ng KM sa Agusan del Sur, inilunsad