Operasyong haras at demolisyon, isinagawa ng BHB-Sorsogon

Naglunsad ng operasyong harasment at demolisyon ang mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Sorsogon noong Hulyo 6 at Hulyo 10. Ayon sa yunit, layon ng naturang mga opensiba na palayasin ang mga sundalo na nagkakampo sa sentro ng mga barangay.

Una sa mga opensiba ang pag-atake ng BHB laban sa mga sundalo ng 22nd IB sa Barangay Calpi, Bulan, Sorsogon noong Hulyo 6, bandang alas-8:30 ng gabi. Ang naturang yunit ng mga sundalo ay tatlong linggo nang nagkakampo sa evacuation center at sa kapilya ng barangay.

Sa gulantang, nagsitakbuhan ang mga sundalo at nagsisukob sa mga bahay ng mga sibilyan. Ginamit nila ang mga sibilyan bilang pananggalan at walang habas na nagpaputok sa kung saan-saang direksyon. Labag sa internasyunal na makataong batas ng pangangalaga sa kaligtasan ng mga sibilyan at sibilyang ari-arian.

Matapos ang insidente, tinipon ng mga sundalo ang mga residente at pinagbantaang gagantihan oras na maulit ang pangyayari.

Noong Hulyo 10, pinasabugan naman ng mga Pulang mandirigma ang bakod ng kampo ng 22nd IB sa Barangay Calmayon, Juban.

“Ang mga operasyong ito ay pagpapakita ng suporta ng rebolusyonaryong kilusan sa mariing kahilingan ng mga taumbaryo na palayasin ang mga sundalong umookupa sa mga pasilidad ng baryo at nakakaabala sa matiwasay na pamumuhay ng mga sibilyan,” ayon kay Ka Samuel Guerrero, tagapagsalita ng BHB-Sorsogon.

AB: Operasyong haras at demolisyon, isinagawa ng BHB-Sorsogon