Operasyong pagtugis ng AFP sa BHB-Aurora, binigo

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Hindi bababa sa apat na tropa ng 84th IB ang napaslang sa engkwentro nito sa yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Aurora (Domingo Erlano Command) noong gabi ng Mayo 28 sa Baranggay Bazal, Maria Aurora, Aurora. Ito ang ikatlong engkwentro ng BHB sa mga berdugong sundalo sa loob ng isang linggo.

Matapos ang ilang minutong labanan, tuluy-tuloy pang nagpaputok ang mga sundalo sa kung saan-saang direksyon kahit nakaalis na ang yunit ng hukbong bayan sa lugar na pinangyarihan. Iniulat ng BHB-Aurora na ligtas ang mga Pulang mandirigma at mahusay na nakapagmainobra matapos ang aktibong pagdepensa.

Labis-labis na pwersang militar ang ibinubuhos ngayon ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa mga bayan ng Maria Aurora at katabing Dipaculao para tugisin ang sinasabi nilang mangilan-ilan na lamang na mga mandirigma ng BHB. Gumagamit ang AFP ng helikopter, mga drone at iba pang gamit-militar para sa mga operasyong kombat nito.

“Sa halip na ituon ang pondo ng bayan sa pagbibigay ng de kalidad na serbisyong publiko, naglulustay ang AFP ng milyon-milyong pondo sa tuluy-tuloy na mga operasyong kombat,” pahayag ng BHB-Aurora.

Labis na dislokasyon at terorismo ang inihahatid ng mga operasyong ito ng AFP sa sibilyang populasyon. Patuloy silang pinagbabawalan na makapaghanapbuhay sa baryo at kabundukan.

Sa tala ng Department of Social Welfare and Development noong Mayo 25, umabot sa 3,633 pamilya ang naapektuhan ng naganap na engkwentro noong Mayo 20 at 21, at sa walang-tigil na operasyong kombat ng AFP sa lugar.

AB: Operasyong pagtugis ng AFP sa BHB-Aurora, binigo