Organisasyong pangkaunlaran sa Leyte at pinuno nito, pinaratangan ng "terrorism financing"

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ipina-freeze ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) ang mga bank account ng Leyte Center for Development, Inc. (LCDe) at pinuno nito na si Ms. Jazmin Jerusalem noong Abril 30 sa mga paratang ng “terrorism financing” o pagpopondo sa mga “terorista.” Upisyal na ipinataw ng mga bangko ang pag-freeze o pagbabawal na magalaw sa naturang mga akawnt simula noong Mayo 2.

Kinundena ng Citizens’ Disaster Response Network (CDRN), katuwang ng LCDe, ang arbitraryong atas ng AMLC. “Hindi makatarungan at malisyosong pinararatangan ng resolusyon ng AMLC ang naturang mga akawnt na ‘nagpopondo sa terorista’,” ayon sa pahayag ng CDRN.

Anila, malaki ang pinsalang resulta ng pag-freeze ng bank account ng LCDe dahil katumbas nito ang suspensyon sa mga serbisyong ibinibigay ng institusyon sa higit isang milyong mahihirap na pamilya sa Eastern Visayas na hindi nakatatanggap ng mga serbisyo mula sa gubyerno.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas si Jerusalem at ang LCDe ng ganitong mga pag-atake, ayon sa grupo. Noong Seytembre 2021, nag-organisa ang militar ng isang “rali” laban sa LCDe sa tapat ng upisina nito. Paliwanag ng CDRN, ang LCDe ay isang lehitimong organisasyong rehistrado sa SEC simula pa 1998.

“Sa loob ng 36 na taon, nasa unahan ng pagpapatupad ng mabilisang pagtugon at mga programa para sa Disaster Risk Reduction and Management sa Eastern Visayas ang LCDe, at naglilingkod sa mga bulnerableng sektor,” ayon sa CDRN. Sa katunayan, kabi-kabilang mga pagkilala mula sa mga pribado at mga institusyon at ahensya ng gubyerno ang natanggap ng LCDe sa nagdaang mga dekada dahil sa husay nito.

Naninindigan ang CDRN at LCDe na hindi terorismo ang paglilingkod bilang mga manggagawang pangkaunlaran. Iginiit ng CDRN na dapat kagyat ibalik ang mga akawnt ng LCDe, kabilang ang mga personal na akawnt ng mga myembro nito. Hinimok rin nila ang mamamayang Pilipino at kanilang mga katuwang sa gawaing pangkaunlaran na makiisa sa kanila sa laban ng pagtatanggol sa espasyong panlipunan.

Ang pagpapahinto sa mga akawnt ay naging laganap na taktika ng militar sa nagdaang mga taon para paralisahin ang paglilingkod ng mga institusyong pangkaunlaran, mga progresibo at aktibistang grupo. Karaniwang kaugnay ang “terrorism financing” ng pagkakaso ng “terorismo” sa bisa ng Anti-Terrorism Act of 2020. Nitong nagdaang buwan, hindi bababa sa pitong iba pa ang sinampahan ng kasong “terrorism financing” sa Quezon at Negros Island.

AB: Organisasyong pangkaunlaran sa Leyte at pinuno nito, pinaratangan ng "terrorism financing"