Pagbaba ng tantos ng disempleyo, panloloko

Tahasang panloloko ang pahayag ng mga ahensya ng rehimeng Duterte na bumaba na ang tantos ng disempleyo sa bansa noong Hulyo. Ang totoo, hindi nito binilang ang milyun-milyong manggagawang tumigil nang maghanap o hindi nakahanap ng trabaho sa nakaraang anim na buwan.

Hungkag din ang sinasabing tumaas ang tantos ng empleyo dahil sa aktwal ay 3.4 milyong trabaho ang nawala sa pagitan ng Hunyo at Hulyo. Malaking bahagi nito (1.8 milyon) ay sa sektor ng agrikultura. Malinaw ang layuning lokohin ang taumbayan sa pinalalabas na mas maliit ang bilang ng mga walang trabaho. Isa itong desperadong pagtatangkang pagmukhaing nasa landas na ng pagbangon ang bansa, at na di lubusang inutil at palpak si Rodrigo Duterte, kanyang mga upisyal sa ekonomya at heneral na humahawak sa tugon sa pandemya.

Sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA), bumaba ang bilang ng mga walang trabaho mula 3.764 milyon noong Hunyo tungong 3,073 noong Hulyo. Mas mababa ito kumpara sa 4.569 milyong walang trabaho noong nakaraang Hulyo 2020. Dagdag ng ahensya, tumaas ang tantos ng mga may trabaho (93.1% noong Hulyo mula 92.3% noong Hunyo) pero lumiit sa aktwal ang bilang ng may trabaho mula 45.075 milyon noong Hunyo tungong 41.667 milyon noong Hulyo.

Aminado ang PSA na tumaas lamang ang tantos ng empleyo dahil sa dami ng inilaglag nito sa pwersa sa paggawa. Sa datos ng ahensya, nasa 44.74 milyon na lamang ang bilang ng pwersa ng paggawa ng Pilipinas noong Hulyo kumpara sa 48.840 milyon noong Hunyo. Inilagay nito ang tantos ng paglahok ng mamamayan sa paggawa sa 59.8% noong Hulyo, malayo sa 65% sa nakaraang buwan. Mahigit 60% sa mga inilaglag ay kababaihan.

Ayon sa hepe ng PSA na si Dennis Mapa, “pagod na” ang mga manggagawang ito o “pakiramdam” nilang wala silang mahahanap na trabaho. Pinagtatakpan nito ang katotohanang libu-libo nang mga negosyo ang permanenteng nagsara dulot ng walang katapusang lockdown at kabiguan ng rehimen na kontrolin ang paglaganap ng bayrus. (Kabilang dito ang Sa nakaraang ilang linggo, lumalaro sa 20,000 ka tao ang nahahawa kada araw.

Kung isama ang 4.1 milyong Pilipinong “hindi naghahanap ng trabaho” sa bilang ng mga walang trabaho, lalabas na nasa 7.2 milyon ang walang hanapbuhay noong Hulyo.

Dagdag pa ang 8.69 milyong manggagawa na underemployed o nagtatrabaho ng kulang sa 40 oras kada linggo. Mas mataas ang bilang na ito sa 6.4 milyon noong Hunyo at pinakamataas mula 2015. Marami sa kanila, kung tutuusin, ay mga manggagawang wala o nawalan ng trabaho at namamasukan na lamang bilang part-time o temporaryo o sa mga trabahong mas mababa ang kalidad kumpara sa dati nilang hanapbuhay. Hindi pa napabibilang sa kanila ang mga manggagawang nagtatrabaho na ng 40 oras kada linggo pero kulang na kulang ang sahod at naghahanap ng dagdag na mapagkakakitaan.

AB: Pagbaba ng tantos ng disempleyo, panloloko