Pagdukot at pagpresentang “surenderi” sa 2 buntis na mandirigma ng BHB, binatikos

,

Kinundena ng BHB-Southeast Negros ang pagdukot at pagpresenta sa dalawang buntis na Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Southeast Negros (Rachelle Mae Palang Command) na naka-medical leave ng mga sunalo ng 11th IB. Dinukot sina Jing Villacarillo (Ka Aubrey) at Ka Sara sa isang bahay sa Sityo Katubahan, Barangay Tayak, Siaton, Negros Oriental noong Disyembre 18. Ipinresenta silang mga “sumukong NPA” sa araw ding iyun.

Giit ng BHB-Southeast Negros, dapat kilalanin ang karapatan ng dalawa bilang mga bihag ng digma at hindi ipresenta na mga tropeyo para sa huwad na mga tagumpay ng korap na programa sa pagpapasuko ng National Task Force-Elcac. “Dapat kagyat silang palayain, huwag ipailalim sa tortyur at gamitin para sa kasinungalingan ng militar habang nakadetine sa kanilang base militar,” pahayag ni Ka Estrella Banagbanag, tagapagsalita ng BHB-Southeast Negros.

Sang-ayon sa Protocol 1 ng Geneva Conventions, dapat kilalanin ang karapatan at bigyan ng karagdagang pag-aalaga ang mga buntis at ina na nadadakip ng katunggaling pwersa. “Dapat ituring ang mga kaso ng mga buntis at mga ina na mayroong sanggol na nakasalalay sa kanila na naaresto, nadetine o nakulong sa mga rasong may kaugnayan sa armadong tunggalian, nang mayroong pinakamataas na prayoridad,” ayon sa ikalawang parapo ng Artikulo 76 nito.

Partikular na tinukoy naman ng Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict ng United Nations General Assembly noong Disyembre 14, 1974 na isang krimen sa digma ang “lahat ng porma ng panunupil at malupit at hindi makataong pagtrato sa kababaihan at mga bata, kabilang ang pagkukulong, tortyur, pamamaril, maramihang pag-aresto, kolektibong pamamarusa, paninira ng tirahan at pwersahang pagbabakwit, na isinagawa ng mga pwersang belligerent sa kasagsagan ng operasyong militar nito (Bilang 5).”

Giit ni Ka Estrella, dapat bigyan ng sapat na atensyong medikal ang kababaihang mga mandirigma at regular na bigyan ng medikal na atensyon. Dagdag dito, dapat umanong pahintulutan ang dalawa na makausap ang abugado na kanilang pinili at mabisita ng kani-kanilang pamilya.

Samantala, binatikos ni Ka Estrella ang pagpresenta ng 302nd IBde sa dalawang indibidwal na nagngangalang John Paul Acebron (Ka Bombo) at Delfin. Giit ni Ka Estrella, si Acebron ay matagal nang tumalikod sa rebolusyonaryong kilusan at nagsisilbi na ngayong aset ng militar at giya sa mga operasyong kombat ng 302nd IBde mula pa Agosto.

“Dapat papanagutin ang 302nd IBde, at ang 11th IB sa kanilang marumi at karumal-dumal na mga krimen laban sa mamamayan,” giit ni Ka Estrella.

AB: Pagdukot at pagpresentang "surenderi" sa 2 buntis na mandirigma ng BHB, binatikos