Pagpapayaman sa sarili ang inatupag ni Marcos sa unang taon nito sa poder

Sa unang taon ni Ferdinand Marcos Jr, pagpapayaman sa sarili at kanyang mga kroni ang kanyang naging prayoridad sa kongreso, batay sa mga batas na kanyang itinulak at pinagtibay ng kanyang mga alipures.

“(A)ng naging pokus ni Ferdinand Marcos Jr ay ang pagprayoritisa sa interes ng mayayaman at kanyang mga kroni, habang ang mayorya ng mga Pilipino ay naghihirap sa mataas na implasyon, mababang sahod, at lumalalang serbisyong sosyal,” ayon kay Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party-list Representative France Castro.

Sa 31 prayoridad na batas na ipinaratsada nito sa Kongreso, 29 dito ay nagsisilbi sa interes ng mga kroni ng rehimen at para sa pagpapanatili ng kasalukuyang sistema, aniya. Ang dadalawang animo’y para sa mamamayan ay panandalian lamang at maaari pang magamit laban sa kanila.

Mayor sa mga panukalang iniratsada ang Maharlika Investment Fund na magsesentro ng bilyun-bilyong pampublikong pondo sa kamay ni Marcos at kanyang pinaburang mga upisyal at negosyante. Ipinasa rin ng mga kongresista ang mga panukalang batas para sa pagpapagaan sa buwis sa mga negosyo at mayayaman, pagbabawas ng mga empleyado sa gubyerno sa ngalan ng “right-sizing,” pagbubuo ng panibagong instityut sa pangkalusugan na aagaw sa napakaliit nang rekurso para sa umiiral na mga ospital at ahensya, at iba pa.

Ipinasa rin sa kongreso ang 30-taong National Infrastructure Program Bill (na may islogang “Building Better More”) na ayon kay Rep. Castro ay magiging daluyan lamang ng korapsyon at walang lilikhain kundi mga kontraktwal at panandaliang trabaho.

Halos kasabay nitong ipinasa ang National Land Use Act na magbibigay daan sa malawakang pang-aagaw at pagpapalit-gamit sa libu-libong ekta-ektaryang lupang agrikultural. Palatandaan nito ang tahasang pagtanggi ng Kongreso na ipagbawal ang pagpapalit-gamit ng mga sakahang nakatuon sa produksyon ng pagkain. Tumanggi rin ang Kongreso sa mungkahing pasadahan ang mga kaso ng pagpapalit-gamit ng mga lupang agrikultural tungo sa mga golf course at subdibisyong pangmayaman.

“Binibigyan-bigat ng batas na ito ang paggamit ng lupa para sa pribadong interes tulad ng pagmimina at enerhiya, turismo, pagpapaunlad sa sistema ng transportasyon, urbanisasyon, at iba pang pagtutulak para sa kaunlaran sa hinaharap,” ayon sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, isa sa tumututol sa batas.

Samantala, ang panukala para patawarin ang utang ng milyun-milyong agrarian reform beneficiary (ARB) ay panandalian lamang, ayon sa KMP.

“Tama na patawarin ang mga di na mabayarang utang at hindi na mabayarang amortisasyon ng mga ARBs at mas dapat na magkaroon ng bagong programa sa reporma sa lupa kapalit ng CARP na magmamandato ng libreng pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka at benepisaryo,” ayon kay Rafael Mariano, chairman emeritus ng grupp.

AB: Pagpapayaman sa sarili ang inatupag ni Marcos sa unang taon nito sa poder