Pagpasa ng panukala para sa diborsyo sa Kongreso, ikinalugod ng kilusang kababaihan

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Binati ng Gabriela ang kilusang kababaihan sa paunang tagumpay nito sa pagsusulong ng karapatan para sa disborsyo na deka-dekada na nitong ipinaglalaban. Ikinalugod ng grupo ang pagkapasa ng panukala para rito sa pangatlo at panghuling pagbasa sa Kongreso noong Mayo 22. Pumasa ito sa botong 131 sang-ayon, 120 tutol at 20 abstention.

“Sa napakatagal na panahon, maraming kababaihang Pilipino ang nagtitiis sa buhay na puno ng kahirapan, nakakulong sa mapang-abuso at dysfunctional na mga kasal dahil sa kawalan ng batas sa diborsyo sa Pilipinas,” ayon sa pahayag ng Gabriela noong Mayo 30.

Habang ikinatuwa ng grupo ang pagpasa ng panukala sa Kongreso, batid nito na nahaharap ito sa mga balakid sa Senado at mga “konserbatibong pwersa na naggugumiit sa pyudal at patriyarkal na kagawian.”

“Higit sa pagsasabatas sa diborsyo, mas malaking hamon para sa atin ang baguhin ang kaisipan ng ating mamamayan,” pahayag ng grupo. “Kailangan nating ipaintindi na ang diborsyo ay isang batayang karapatan na nagpuprotekta sa dignidad, kaligtasan at karapatan sa pagpapasya-sa-sarili ng kababaihan.”

Batid ng kilusang kababaihan na ang diborsyo ay “hindi awtomatikong solusyon” sa napakaraming usapin na kinakaharap ng kababaihang Pilipino. “Malayo pa ang ating tatahakin para maging tunay na malaya mula sa lahat ng anyo ng pang-aapi, diskriminasyon, at pagsasamantala sa ilalim ng kasalukuyang panlipunang kaayusan.”

AB: Pagpasa ng panukala para sa diborsyo sa Kongreso, ikinalugod ng kilusang kababaihan