Pagprisinta ng AFP sa mga batang inaresto bilang "batang mandirigma" ng BHB, binatikos ng NDFP

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Mahigpit na kinundena ng Special Office for the Protection of Children ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang 79th IB sa lantarang pagsisinungaling at pagpaparada nito sa dalawang menor-de-edad bilang mga “batang mandirigma” ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Inaresto ng 79th IB sina Adonis Alforque, 16, at Jonidel Alforque, 17, sa Sityo Humayan, Barangay Pinowayan, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental noong Abril 25. Pinasinungalingan din ng mga residente sa naturang baryo ang paratang ng militar.

“Ang sinasabi ng AFP na nagrerekrut ang BHB ng mga batang sundalo ay luma at gasgas nang tugtugunin, at matagal nang pinasinungalingan ng malinis na rekord ng BHB ng matatag na pagsunod sa mahigpit na patakaran ng PKP ng hindi pagrerekrut sa mga mas bata sa edad 18,” pahayag ni Ka Coni Ledesma, pinuno ng naturang upisina ng NDFP. Sang-ayon rin ang patakarang ito sa Batayang mga Alituntunin ng BHB at sa internasyunal na makataong batas.

Giit ni Ka Coni, ang paggamit ng AFP sa mga bata para sa maruming kampanya nito para siraan ang BHB at ang rebolusyonaryong kilusan ay paglabag sa internasyunal na makataong batas. “Sa maling pagpapakilala sa mga bata bilang “batang mandirigma,” binubura ng AFP ang pagkakaiba sa pagitan ng mga kombatant at mga sibilyan sa ilalim ng Geneva Conventions kaugnay ng mga altinutunin sa digma,” ayon pa sa kanya.

Liban sa kaso ng magkapatid na Alforque, marami pang mga insidenteng kinasasangkutan ng paglabag sa karapatan ng mga bata at internasyunal na makataong batas ang AFP at mga yunit nito, pareho sa ilalim ng dating rehimeng Duterte at ngayo’y rehimeng Marcos.

Kabilang sa mga kasong naitala ng NDFP Special Office for the Protection of Children ang pagpatay ng mga pwersa ng 2nd IB sa 17-anyos na si Rey Almario Belan sa Masbate noong Hunyo 16, 2023. Ilang araw lamang ito pagkatapos ng pagmasaker ng 94th IB sa pamilyang Fausto, kabilang ang dalawang menor-de-edad, sa Barangay Buenavista, Himamaylan City noong Hunyo 14, 2023.

Hindi rin pinalampas ng AFP ang mga bagong silang na sanggol at pag-hostage sa mga ito. Kabilang dito ang naging kaso ni Baby Rhea noong huling kwarto ng 2022. Samantala, nasa kamay pa rin ng pasistang mga sundalo si Baby Marx, anak ng namartir na Pulang mandirigma na si Emarie Pastidio (Ka Jandy), na dinukot ng militar noon pang Enero 2021.

Kinundena ng NDFP ang maruming taktika ng estado at nanawagan sa publiko at internasyunal na komunidad na kundenahin ang AFP sa kanilang kasuklam-suklam na pagbalewala sa internasyunal na makataong batas at mga proteksyong dapat tinatamasa ng mga bata sa konteksto ng umiiral na gera sibil.

AB: Pagprisinta ng AFP sa mga batang inaresto bilang "batang mandirigma" ng BHB, binatikos ng NDFP