Pagsasanay militar, inilunsad ng BHB sa Samar

Inilunsad ng mga Pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Samar ang isang 12-araw na pagsasanay militar noong ikatlong linggo ng Hulyo. Nailunsad ito sa gitna ng maigting at tuluy-tuloy na mga operasyong militar sa prubinsya.

Nakapagtapos sa naturang pagsasanay ang mahigit 30 mandirigma at upisyal ng BHB sa Samar. Ang 12-araw na pagsasanay ay pinaiksing bersyon kung saan pinili ang paksa na pinaka-angkop sa mga gawaing isinasagawa ng yunit.

“Siguradong magagamit ko ito sa mga gawaing militar at patuloy pa akong magpapaunlad ng aking kasanayan.” ayon kay Ka Jimuel, ang nangunang mag-aaral sa mga nagsipagtapos.

Karaniwang nilalaman ng mga pagsasanay militar ng hukbong bayan ang wastong pag-eehersisyo, paunang lunas, pagbaklas, pagsipat at paggamit ng mga baril, paghahagis ng granada, obstacle course at iba pang mga pisikal na aktibidad na magagamit sa pakikidigmang gerilya. Bahagi din dito ang teoretikal at pulitikal na mga pag-aaral na gabay ng mga mandirigma sa paghawak ng armas.

Matapos ang aktibidad, nagdaos ng seremonya ng pagtatapos (graduation ceremony) kung saan nagkaroon ng maliit na salu-salo ang yunit. Ayon sa mga Pulang mandirigma, naging susi sa tagumpay na pagsasanay ang mahigpit at mainit na suporta ng masa na walang sawang nagtaguyod at tumulong sa kanila.

AB: Pagsasanay militar, inilunsad ng BHB sa Samar