Pagtatayo ni Marcos ng "espesyal na komite" para sa karapatang-tao, binatikos

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Binatikos ng mga organisasyon sa karapatang-tao ang pagtatayo ni Ferdinand Marcos Jr ng Special Committee on Human Rights Coordination sa bisa ng Administrative Order No. 22 noong Mayo 8. Alinsunod sa kautusan, magsisilbing “taga-koordina” sa mga usapin sa karapatang-tao ang ang komite na bubuuin ng mga upisyal mula sa Department of Justice, Department of Foreign Affairs, Department of the Interior and Local Government at Presidential Human Rights Committee.

“Gaano pa man karami ang itatayong mga komite o task force…walang tunay na pagbabago sa kalagayan ng karapatang-tao kung hinahayaang magpatuloy ang pang-aabuso nang walang pananagutan,” ayon sa National Union of People’s Lawyers.

Tinawag ng Karapatan ang hakbang ni Marcos bilang “desperadong pagtatangka para bihisan ang malalalang kalagayan ng karapatang-tao sa bansa.” Kinutya nito ang “komite” na walang gagawin kundi “koordinasyon.” Wala itong magagawa, tulad nang walang nagawa ang Inter-Agency Committee na itinayo sa bisa ng AO No. 35 para resolbahin ang mga ekstrahudisyal na pamamaslang, pagkawala, tortyur at iba pang malalalang paglabag sa karapatang-tao, anito.

Isa pang “task force” ang ginawa ni Marcos para imbestigahan ng mga paglabag sa karapatan ng mga manggagawa sa bisa ng Executive Order No. 23. Wala pa itong nagagawa mula nang itayo ito noong nakaraang taon.

“Ang mga pormasyong ito ay palamuti lamang para patahimikin ang tumitinding galit sa loob at labas ng bansa laban sa dumaraming mga paglabag sa mga karapatang sibil at pulitikal sa Pilipinas, at pagtakpan ang reyalidad ng pananagutan ng estado para sa mga ekstra-hudisyal na pamamaslang at iba pang malalalang paglabag sa karapatang-tao at internasyonal na makataong batas,” ayon sa grupo.

AB: Pagtatayo ni Marcos ng "espesyal na komite" para sa karapatang-tao, binatikos