Pambobomba ng AFP sa Abra at Ilocos Sur, binatikos

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kinundena ng mga grupo ng kabataan at tagapagtanggol ng karapatang-tao sa rehiyon ng Ilocos ang isinagawang aerial bombing ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa mga komunidad sa hangganan ng Maria, Ilocos Sur at Pilar, Abra noong Abril 2 ng tanghali. Giit nila, dapat itong itigil ng AFP dahil sa posibleng malaking pinsala nito sa kabuhayan ng mga residente sa lugar at hatid nitong panganib sa buhay ng mga sibilyan.

Labag ang pambobomba sa internasyunal na makataong batas at sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, partikular sa pag-iiba sa mga kombatant at sibilyan at ang batayang prinsipyo sa pangangalaga sa buhay ng mga sibilyan.

Ang paggamit ng malalakas na bomba ay “likas na indiscriminate” o walang pinipili, nagsasapanganib sa buhay at kabuhayan ng mga sibilyan at nagdudulot na malawak na pagkawasak sa kapaligiran. Sa katunayan, lagpas sa ground zero ang epekto ng pambobomba ng AFP mula sa ere, taliwas sa sinasabi ng 501st IBde na pambobomba ay nakatuon lamang sa isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Abra.

Hindi pa tiyak kung totoo ang sinasabi ng militar na may naganap na engkwentro sa pagitan ng mga yunit nito at ng BHB. Hindi iilan ang pagkakataong nagpapakana ang militar ng mga pekeng engkwentro para bigyan-dahilan ang paghahasik nito ng teror at ligalig sa mga komunidad sa kabundukan.

“Dagdag pasakit lamang ang mga pinsalang dulot (ng pambobomba)) sa mamamayan sa mas tumitinding krisis na hindi naman tinutugunan ng estado,” ayon sa Anakbayan-Ilocos. Sa ulat ng lokal na mga ahensya sa Cordillera, hindi bababa sa 118 pamilya o humigit-kumulang 650 katao ang lumikas dahil sa mga pambobomba at pagpapatigil sa kanilang kabuhayan.

Samantala, ang paggamit ng mabibigat na bomba sa kontra-gerilyang operasyon ay paglabag sa kinikilala sa buong daigdig na batas at kalakaran sa digma na nagbabawal sa paggamit ng armas at pamamaraang nagdudulot ng labis na pinsala at kamatayan sa mga kombatant. Ang mga ito ay akto ng digma na maituturing na kriminal.

Sa paggamit ng AFP ng lubhang malalakas na bomba laban sa mga kampong gerilya na hindi naman portipikado, sinusunod nito ang iskemang “no quarter” o pagdulot ng maksimum na bilang ng pagpatay. Ang patakarang ito ay matagal nang itinuturing na paglabag sa internasyunal na makataong batas.

AB: Pambobomba ng AFP sa Abra at Ilocos Sur, binatikos