Serye ng pambobomba sa N. Samar, takot at pinsala ang hatid sa masa

Hindi bababa sa tatlong serye ng pambobomba ang inilunsad ng mga pwersa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa prubinsya ng Northern Samar noong huling kwarto ng 2022. Lubhang naapektuhan nito ang mga sibilyang komunidad, kabuhayan at buhay ng mga residente. Liban dito, naitala ang isang kaso ng karumal-dumal na pagmasaker sa mga sibilyan.

Noong Oktubre 1, 2022, hindi bababa sa 25 bala ng kanyon ang pinakawalan ng mga sundalo gamit ang 105 mm at 155mm howitzer sa mga sakahan sa Barangay Paco, Las Navas, Northern Samar.

Sinundan ito ng panibagong pambobomba sa Barangay San Isidro (Logging) sa naturang bayan noong Nobyembre 11, 2022. Pinalalabas ng 8th ID na nagkaroon ng labanan sa naturang lugar, pero ang totoo, ayon sa yunit ng hukbong bayan sa prubinsya, walang engkwentrong naganap.

Binatikos ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Northern Samar ang mga brutal at teroristang pag-atake na ito laban sa mga komunidad ng masa at pagwasak sa kalikasan. Gayundin, tinuligsa ni Amado Pesante, tagapagsalita ng yunit ng BHB, ang pagpapakalat ng kasinungalingan ng 8th ID para bigyang katwiran ang krimen sa digma at paglabag sa internasyunal na makataong batas.

“Wala nang natitirang dangal ang AFP. Patuloy ito sa pagkakalat ng kasinungalingan at pagtatakip sa labis-labis na pambobomba at mga masaker na inulunsad nito laban sa taumbayan…” ayon kay Pesante.

Kinundena rin ng BHB-Northern Samar ang “overkill” o sobra-sobrang paggamit ng lakas sa operasyon ng AFP sa isang maliit na yunit gerilya ng hukbong bayan na nakahimpil sa Barangay Imelda sa Las Navas noong Nobyembre 23, 2022. Pinasubalian ni Pesante na isang “engkwentro” ang naganap sa araw na iyon, at sinabing walang kalaban-laban na binomba ang yunit ng BHB mula sa era gamit ang malalakas na sasakyang panghimpapawid.

Ayon sa imbestigasyon ng yunit, naghulog ng bomba ang mga fighter jet ng AFP at nanganyon ng 50 beses sa Barangay Imelda mula 1:30 ng madaling araw hanggang 5:30 ng umaga. Namartir sa traydor na pakikidgmang ito ang anim na mga Pulang mandirigma. Nagdulot din ito ng takot sa mga kalapit na komunidad at pagkawasak sa kalikasan.

Kinundena ni Pesante ang AFP sa pagbabalandra sa mga bangkay ng mga biktima at pagturing sa mga ito bilang “tropeyo sa digma” para ibayong sindakin ang sibilyang populasyon ng Las Navas.

“Hindi man lang binigyan ng pagkakataon na mahimlay ng may dignidad at kapayapaan ng pasistang AFP ang kanilang mga kalaban…labag ito sa internasyunal na makataong batas,” paliwanag ni Pesante. Gayundin, aniya, ang pambobombang inilunsad ng mga pasistang-terorista ay “labag sa gma probisyon ng proportionate o akmang paggamit ng pwersa laban sa kalabang pwersa sa ilalim ng internasyunal na makataon batas, gayundin ang mga alituntuning nangangalaga sa karapatan ng mga hors de combat at nakapalibot na sibilyang komunidad sa lugar na kanilang inatake.”

Brutal na masaker

Iniulat din ng yunit ang brutal na pagmasaker ng 43rd IB sa isang buong sibilyang pamilya sa Kilometro 9, Barangay Happy Valley, San Isidro noong Nobyembre 18. Pinalalabas ng mga pasista-teroristang sundalo na sila ay mga mandirigma ng BHB na napaslang sa engkwentro.

Sa ulat mismo ng mga sundalo, mayroon pa itong tatlong personahe na inaresto sa parehong lugar liban sa kanilang mga pinatay. Para bigyang katwiran ang krimen, nagpalabas pa ang mga ito na mayroong nasamsam na mga bala at subersibong dokumento sa lugar ng insidente.

Kinundena ni Pesante ang mga krimen na ito ng AFP at nangakong buong-sigasig silang lalaban sa agresyon ng AFP sa ilalim ng pasista-teroristang rehimeng US-Marcos.

AB: Serye ng pambobomba sa N. Samar, takot at pinsala ang hatid sa masa