Sundalong gwardya ng minahan, inatake ng BHB-Abra

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Pinatamaan ng isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Abra ang mga sundalo ng 24th IB sa Mount Basiwag, Barangay Gacab, Malibcong noong Oktubre 27. Dalawang tropa ng 24th IB ang napaslang habang isa ang nasugatan sa taktikal na opensiba.

Ayon sa yunit ng hukbong bayan, ang armadong aksyon ay pagpaparusa sa naturang yunit dahil sa pasistang atake sa mamamayan ng Abra at pagsupil sa kanilang pagtutol sa malalawak na operasyon ng pagmimina sa Abra at Apayao. Ang mga tropa ng 24th IB ay nagsisilbing gwardya sa operasyon ng malalaking kumpanya sa pagmimina.

Sasaklawin ng malawakang pagmimina ang lupang ninuno ng mga katutubo sa mga bayan ng Malibcong, Lacub, Tineg, Licuan- Baay, at ang mga hangganan ng Abra sa Apayao at Kalinga. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Gran Cordillera Mountain Range.

Kaakibat ng planong pagmimina sa prubinsya, inilunlunsad ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at pulis ang focused military operation na ginagamit para supilin at basagin ang pagkakaisa ng mga katutubo laban sa mapanirang pagmimina.

“Walang mapapala ang mamamayan sa large-scale na pagmimina at militarisasyon kundi pinatinding pang-aagaw ng kanilang lupang ninuno, mas masidhing kahirapan, dislokasyon, mga sakuna at paglabag sa kanilang karapatan,” ayon kay Ka Florencio Baluga, tagapagsalita ng BHB-Abra.

Liban sa armadong aksyon noong Oktubre 27, iniulat din ng BHB-Abra ang mga taktikal na opensibang inilunsad noong Hunyo 30, Hulyo 9 at Agosto 18 sa Abra at Apayao. Limang berdugong sundalo ang napaslang sa mga armadong aksyon.

“Ang mga opensibang ito ng BHB ay paghahatid ng mensahe na ang hukbong bayan at ang demokratikong mga uri ay handang labanan ang mga pwersa sa seguridad ng mga large-scale na pagmimina, mga hydropower na dam, at kumpanya sa geothermal,” pahayag ni Ka Florencio.

AB: Sundalong gwardya ng minahan, inatake ng BHB-Abra