Tuluy-tuloy na panggigipit sa kaanak at pamilya ng mga namartir sa Quezon, binatikos

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kinundena ng Karapatan-Southern Tagalog ang nagpapatuloy pa ring intimidasyon at panggigipit ng mga pwersa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa mga kaanak nina Divine Sureta (Ka Zoe) at Paul Cruz (Ka Isko), mga namartir sa engkwentro sa Guinayangan, Quezon noong Marso 28. Labis din na pinatagal at inantala ng mga sundalo at pulis ang pagbibigay ng mga bangkay sa kanilang mga pamilya.

Sa ulat ng Karapatan-Southern Tagalog, naihatid na sa komunidad ng mga Manide sa Barangay Tabas, Paracale, Camarines Norte ang labi ni Sureta para mabigyan ng maayos na burol ng kanyang pamilya at tribo. Pagdating pa lamang sa komunidad, nakaabang na ang 9th IB at 2nd Police Mobile Force Company ng PNP Camarines Norte. “Ayaw talagang bigyan ng tahimik at payapang burol ang pamilya at tribo ni Divine,” galit na pahayag ng grupo.

Ilang araw bago nito, matinding pananakot, harasment at intimidasyon ang dinanas ng tim at pamilya ni Sureta. Ginagawang kampo ng mga sundalo ang punerarya na pansamantalang pinaglagakan ng labi ng mga martir.

“Inaasahan na mas lalo pang titindi ang harasment sa tim ng Karapatan-Southern Tagalog at pamilya ni Sureta,” ayon sa grupo. Sa harap nito, matapang na naninindigan at nakikipagkaisa ang mga tagapagtanggol sa karapatang-tao sa pamilya ni Sureta.

Samantala, nabendisyunan na rin ang labi ni dela Cruz at nakuha na ng pamilya.

Pagpupugay at parangal

Binigyang pugay at parangal ng Komite ng Partido sa Quezon ang dalawang namartir ng Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Quezon. “Nakatanghal ang mga sandata, sumasaludo at kuyom ang mga kamao ng bawat Pulang mandirigma at kumander ng BHB at lahat ng rebolusyunaryong mamamayan sa kadakilaan nina Ka Zoe at Ka Isko,” ayon sa pahayag ng komite. Giit nila, hindi nasayang ang mga buhay nina Ka Zoe at Ka Isko.

Si Ka Zoe ay pinanganak noong Mayo 14, 1990 sa Paracale, Camarines Norte. Kabilang siya sa tribung Manide, isang pamayanan ng katutubong mamamayan na matatagpuan sa Camarines Norte at ilang bayan ng Quezon. Naging pultaym siyang mandirigma ng BHB noong 2016.

Nakalahok si Ka Zoe sa pagpapasigla ng mga kampanyang masa para sa pagpapataas ng presyo ng kopra at buong niyog sa mga bayan ng Santa Elena at Capalonga ng Camarines Norte. Nakilala rin siyang Ka Joy sa Quezon-Bicol Zone at Ka Jervin sa Quezon.

“Naging malaking karangalan ng tribung Manide si Ka Zoe. Ipinagmamalaki nila ang kanilang kapwa katutubo na kanila ring mahal na titser sa pag-aaral na magsulat, magbasa at magbilang,” ayon pa sa parangal ng Komite.

Samantala, mataas na pagkilala rin ang inialay ng Komite para kay Ka Isko, kagawad ng Komiteng Probinsya ng Partido nang namartir. “Napakamakabuluhan ang ginugol ni Ka Isko na mahigit isang taon sa mga larangan ng BHB-Quezon,” anila.

“Hindi naging madali kay Ka Isko ang kinakailangang pag-angkop ng isang kabataang lumaki sa lungsod sa buhay gerilya. Pero mataas ang determinasyon niya kaya kasabay ng kanyang papel bilang isa sa mga upisyal pampulitika ng yunit, nagpanibagong-hubog siya kapiling ang mandirigmang magsasaka at iba pang inaaping mamamayan,” ayon pa sa pahayag.

Nanawagan ang Komite sa lahat ng mga kasapi ng Partido sa prubisnya at mga rebolusyonaryong organisasyon dito na itanghal at dakilain ang buhay at halimbawa nina Ka Zoe at Isko.

AB: Tuluy-tuloy na panggigipit sa kaanak at pamilya ng mga namartir sa Quezon, binatikos