Umaatakeng tropa ng 62nd IB, nakasagupa ng BHB; 5 sundalo napatay

Limang sundalo ng 62nd IB ang napaslang sa engkwentro nito sa isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros sa Sityo Ilijan Gamay, Barangay Planas, Guihulngan City noong Oktubre 29, alas-3 ng hapon. Nasundan ito ng isa pang engkwentro sa Sityo Ilijan, Barangay Buenavista, alas-9 ng gabi.

Ang nag-ooperasyong yunit ng 94th IB ay bahagi ng 300-400 sundalo ng pinagsanib na pwersa ng 62nd IB, 33rd Division Reconnaissance Company at yunit ng Scout Rangers sa mga barangay ng Guihulngan City. Simula pa Oktubre 22, hinahalihaw nila ang mga komunidad at sunud-sunod na inatake ang mga sibilyang magsasaka.

Saklaw ng operasyon ng pasistang mga sundalo ang hindi bababa sa limang barangay ng syudad. Kabilang sa mga ito ang mga barangay Basak, Bulado, Binubuhan, Tacpao at Humay-humay. Naiulat ang ilang kaso ng paglabag sa karapatang-tao ng mga sibilyan sa lugar.

Sa kabila ng pananalasa ng bagyong Paeng sa kabuhayan ng mga magsasaka at masang Negrosanon, nagpatuloy at walang-tigil ang operasyong militar ng 62nd IB.

Sapilitang pinasok at niransak ng mga sundalo ang bahay ng mga magsasaka at inokupa ang mga pampublikong gusali kabilang ang mga simbahan at eskwelahan sa naturang mga barangay.

Nagpatawag din ng mga pulong-pulong ang militar at tinipon ang mga pamilyang nakapaloob sa programang 4PS ng gubyerno. Ang ilan sa mga dumalo ay pinararatangang tagasuporta ng rebolusyonaryong kilusan.

Noong Oktubre 24, pinasok ng 10 sundalo ang bahay ng magsasakang si Candro Briones sa Sityo Guluwaan, Barangay Bulado, Guihulngan. Nagdamit sibilyan ang tropa ng militar at nagpanggap na mga kasapi ng hukbong bayan.

Naiulat din ang ilang insidente ng pagnanakaw ng mga sundalo sa mga alagang hayop ng magsasaka.

Kinundena ni Ka JB Regalado, tagapagsalita ng BHB-Central Negros, ang magkakasunod na insidente ng pag-atake ng militar sa mga komunidad ng sibilyan.

“Sa harap ng bagyong Paeng, patuloy ang pag-atake ng militar,” pahayag niya. “Dapat mahigpit na magkaisa ang mamamayan ng Guihulngan para palayasin ang pasistang militar sa kanayunan,” panawagan ni Ka JB.

Sinabi niya rin na patuloy na magsisikap ang mga yunit ng BHB sa Central Negros para bigyang hustisya ang mga paglabag sa karapatang-tao ng pasistang mga sundalo.

AB: Umaatakeng tropa ng 62nd IB, nakasagupa ng BHB; 5 sundalo napatay