US VP Harris, hindi welcome sa bansa

Mahigpit na binatikos ng grupong Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) at International League of Peoples’ Struggle (ILPS)-Philippines ang pagbisita ni US Vice President Kamala Harris sa Pilipinas ngayong linggo. Ayon sa mga ito, walang ibang layunin ang pagbisita kundi pagpapahigpit ng kontrol ng US sa Pilipinas at pang-uudyok ng gera sa karibal nitong superpower na China.

Pagdidiin pa ng Bayan, ang pagbisita ay “nakatuntong sa pagsisikap ni US Pres. Joe Biden na palakasin ang hawak ng Amerika sa rehiyong Asia Pacific sa panahong nasa rurok ito ng kompetisyon sa China.”

Una sa adyenda ni US VP Harris ang pakikipag-usap sa rehimeng Marcos kaugnay ng pagpapatibay at karagdagang base militar ng US sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Kamakailan, inianunsyo na dadagdagan ng lima pa ang base militar at pasilidad ng US sa bansa sa loob ng mga kampo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa bisa ng EDCA. Tinukoy nito ang pagtatayo ng dalawang pasilidad militar sa Cagayan, at tig-iisa sa Palawan, Zambales at Isabela.

Bibisita rin si US VP Harris sa Palawan, isla na direktang nakaharap sa karagatang inaangkin ng China. Layon din umano ni Harris “pagtibayin” ang pang-ekonomyang tulungan sa pagitan ng dalawang bansa.

Kasabay nito, dadalo rin si US President Biden sa US-ASEAN summit at G20 Leaders’ Summit sa Cambodia at Indonesia. Ang magkasabay na aksyon ito, ayon sa ILPS-Philippines, ay “panibagong paggigiit ng pagkubabaw ng US sa rehiyong Indo-Pacific.”

“Inihahanda ng US ang theater of war sa rehiyon sa pamamagitan ng pinatindi at malakihang combat exercises, at pag-deploy ng dagdag na pwersang militar at sasakyang pandigma,” paniniwala ng Bayan. Sinundan kasi ng planong pagbisita sa Pilipinas ang malalaking ehersisyong militar at war games ng US sa Asia Pacific na inilunsad sa Japan, South Korea at mismo sa Pilipinas.

Kapalit sa pagpapakatuta ng rehimeng Marcos sa US ay magbibigay ang imperyalistang kapangyarihan ng $100 milyon na ayudang militar sa gobyerno na malamang ay gagamitin sa mga operasyong kontra-insurhensya at kontra-terorismo laban sa sariling mamamayan. “Nangangahulugan ito ng dagdag na pag-ulan ng bomba at bala sa mga populasyong sibilyan,” pagdidiin nila.

“Hindi natin kaibigan ang imperyalistang gubyerno ng US,” paninindigan ng ILPS-Philippines. Sa kasaysayan umano ng kolonisasyon nito, paglulunsad ng mga gerang agresyon at interbensyon, at pagbubuo ng mga patakarang nagpapalubha sa buhay pang-ekonomya, pampulitika at pangkultura ng mamamayang Pilipino, hindi natin ito naging alyado o katuwang.

Panawagan nila na dapat palakasin ang pagkakaisa ng mga organisasyon at paigtingin ang demokratiko at anti-imperyalistang pakikibaka ng mamamayan.

AB: US VP Harris, hindi welcome sa bansa