Walang-awat na aerial bombing sa kanayunan, binatikos ng mga grupo

Inirehistro ng mga grupo sa karapatang-tao sa pangunguna ng Karapatan ang kanilang pagtutol sa inilulunsad na kampanyang aerial bombing ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa maraming panig ng bansa sa ngalan ng kampanyang kontra-insurhensya. Nagprotesta sila sa hedkwarters ng AFP sa Quezon City noong Hulyo 17 kaugnay nito.

Ayon sa mga nagprotesta, ang mga pambobomba at panganganyon ay “nagresulta sa malawak na pisikal at ekonomikong pagpapalayas sa mga sibilyan.” Giit pa ng pangkalahatang kalihim ng grupo na si Cristina Palabay na maituturing na paglabag sa internasyunal na makataong batas ang mga pambobomba.

Sa ilalim ng rehimeng Marcos Jr, naitala ng Karapatan bilang pinakanotoryus ang walang patumanggang panganganyon at istraping ng 94th IB sa Himamaylan City, Negros Occidental noong Oktubre 6 at 8, 2022. “Ang mga pambobombang ito sa Himamaylan ay nagresulta sa humanitarian crisis dahil sa sapilitang ebakwasyon ng aabot sa 15,024 indibidwal o halos 14% ng populasyon dito,” ayon pa sa grupo.

Binatikos ng grupo ang inihahatid na pinsala at kaswalti nito sa mga sibilyan at pagkawasak ng sibilyang mga istruktura at kagamitan, laluna ang mga sakahan na pangunahing pinagkakabuhayan ng mga magsasaka. Nagdudulot din ito ng pinsala at pagkawasak sa kalikasan at lupang ninuno, ayon sa grupo.

Walang-tigil ang mga pambobomba simula pa sa panahon ng dating rehimeng Duterte, ayon sa Karapatan. Naitala ng grupo ang may 378,203 biktima sa 13 rehiyon sa ilalim ng rehimen. Pinakamalaki at pinakamapaminsala dito ang pambobomba at pagpulbos sa Marawi City ayon sa grupo.

Ayon sa grupo, na-monitor nito ang hindi bababa sa 108 insidente ng aerial bombing, 66 panganganyon, at 49 pag-iistraping sa ilalim ng rehimeng Duterte. “Ang kampanyang pambobomba na ito ay isinagawa sa 36 prubinsya (o 44% ng mga prubinsya sa bansa,” ayon sa Karapatan.

Samantala, naitala ng grupo ang 6,931 biktima ng pambobomba ng AFP sa kanayunan sa unang taon ni Marcos Jr. Kabilang sa mga kasong ito ang panganganyon sa Barangay Culaman, Malaybalay City, Bukidnon noong Marso 13 at Marso 15; pambobomba at istraping sa Bongabong at Bansud sa Oriental Mindoro noong Mayo 8; at pagpapasabog sa bulubundukin ng Katarugan sa Barangay Lobo, Cantilan, Surigao del Sur noong Mayo 11.

“Ang mga sibilyan, laluna ang kababaihan at bata ang nagdurusa sa pinatinding operasyong kontra-insurhensya na kadalasan ay may kaakibat na walang patumanggang pambobomba at itraping. Nawawalan sila ng kabuhayan dahil napipilitan silang lisanin ang kanilang mga bahay, at iwan ang kanilang mga tanim at alagang hayop nang mahabang panahon,” ayon kay Palabay.

Iginiit nila sa protesta na dapat nang wakasan ang kampanyang ito ng aerial bombing ng AFP. Tinawag ito ng grupo bilang “isa sa pinakamalulubhang paglabag sa karapatang taon at internasyunal na makataong batas.”

AB: Walang-awat na aerial bombing sa kanayunan, binatikos ng mga grupo