War game, idadaos ng US sa Pilipinas sa tabing ng "relief operations"

Hindi lamang magdadaos ang mga tropang Amerikano ng isa na namang “pagsasanay-militar” “sa teritoryo ng Pilipinas, nag-imbita pa ito ng ibang hukbo para gamitin ang bansa bilang lunsaran ng isang war game na nakatuon laban sa China. Isasagawa ng US ang Pacific Airlift Rally 2023 sa Clark Air Base sa Mabalacat, Pampanga; sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City; at sa Brigadier General Benito Ebuen Air Base sa Lapu-Lapu City, Cebu.

Sa imbitasyon ng US, lalahok dito ang mga hukbo ng Japan, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Brunei, Canada, Maldives, Mongolia, Nepal, Singapore, Sri Lanka, at Timor-Leste. Gagamitin ng mga hukbong ito ang mga base at himpapawid ng Pilipinas mula Agosto 14 hanggang Agosto 19. Kakatwang ipinahayag ng AFP na isa ang Pilipinas sa “mamumuno” sa war game, gayong mangilan-ngilan lamang at luma ang mga air assets nito.

Inilulusot ang war game sa tabing ng “humanitarian assistance” at “disaster relief operations.” Gayunpaman, wala itong kinalaman o pakialam sa kalagayan kung saan katatapos lamang binayo ang Pilipinas ng matinding pag-ulan, pagbaha at pinsala dulot ng Bagyong Egay at hanging habagat.

Sa kasagsagan ng sakuna, hindi nakitaan ng anumang “operasyong makatao” ang kalakhan ng mga “EDCA site” ng US. Pakitang-tao lamang itong namigay ng 1,200 foodpack at 56 solar panel sa Fuga at Calayan Islands bilang “tulong” sa mga biktima ng bagyo. Ginawa ito ng US matapos kutyain ng gubernador ng prubinsya ang kawalang-pakialam ng US sa paghihirap ng mga Cagayanon dulot ng bagyo.

Tatlo, kundiman apat, ang “EDCA site” ng US sa hilangang-silangang Luzon — isa sa sibilyang paliparan sa Lal-lo at isa sa bayan ng Santa Ana, pareho sa Cagayan, at isa sa Gamu, Isabela. Isa pang base militar ang itinatayo 25-ektaryang lupang pampubliko sa Calayan Islands.

AB: War game, idadaos ng US sa Pilipinas sa tabing ng "relief operations"