Ang Bayan | March 21, 2023
March 21, 2023

Ang Bayan (“The People”) is the official publication of the Communist Party of the Philippines, guided by Marxism-Leninism-Maoism. It is published by the Central Committee. AB comes out fortnightly every 7th and 21st of each month. The original Pilipino edition is translated into English, Bisaya, Waray, Hiligaynon and Iloco.

Ipagtanggol ang soberanya ng bansa sa gitna ng imperyalistang bangayan
March 21, 2023

Patuloy na sumisidhi ang inter-imperyalistang bangayan sa gitna ng pang-uupat ng US sa China. Habang tumitindi, lalong hinihigop ang Pilipinas sa alimpuyo ng sigalot na ito. Kinakaharap ng sambayanang Pilipino ang lumalaking posibilidad na ang Pilipinas ay muling maging larangan o lunsaran ng digmaan ng mga imperyalistang kapangyarihan, katulad ng nangyari na sa kasaysayan nang […]

Balitaan ng hukbong bayan sa Camarines Norte
March 21, 2023

Alam n’yo bang 18 buwan sa bartolina si Ka Joma?” Ito ang pambukas ng Pulang kumander sa bahaging tanong-sagot ng pang-umagang pulong ng isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa Camarines Norte sa ilalim ng Armando Catapia Command (ACC). Paksa para lubusang makilala ang dakilang lider ng kasalukuyang rebolusyong Pilipino mula ang pakikipagdebate ni Jose […]

Ambag ng kabataan sa anibersaryo ng BHB
March 21, 2023

Pangkat-pangkat ng Kabataang Makabayan (KM) sa Northeastern Mindanao Region ang nagpinta ng mga panawagan sa higit 15 bayan ng Surigao del Sur at Agusan del Sur sa nagdaang mga linggo. Pinuno nila ang mga dingding at kalsada ng mga katagang “NPA 54”, “Viva CPP-NPA-NDF” at “Sampa sa NPA.” Bahagi ang aktibidad sa “operasyong pinta at […]

Cha-cha ni Marcos Jr, kopya sa kanyang amang diktador
March 21, 2023

Sa kasaysayan ng Pilipinas, huling nagkaroon ng Constitutional Convention (Con-con) para baguhin ang reaksyunaryong konstitusyon (charter change o cha-cha) noong 1971 sa ilalim ni Ferdinand Marcos Sr. Tulad ng ginawa noon ng kanyang amang diktador, muling isinasalaksak ni Ferdinand Marcos Jr sa lalamunan ng bayan ang pakanang Con-con. Nitong Marso, walang kakurap-kurap na iniratsada ng […]

Sa madaling salita
March 21, 2023
Bagong tayong detatsment sa Negros Oriental, pinasabugan ng BHB
March 21, 2023

Pinasabugan ng dalawang rifle grenade ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros ang detatsment ng 62nd IB sa Barangay Malangsa sa Vallehermoso, Negros Oriental noong Marso 15. Dalawang sundalo ng 62nd IB ang napatay habang dalawa pa ang nasugatan. Ayon sa yunit ng BHB, inirereklamo ng mga residente ang naka-istasyong tropa ng […]

Ang pagsamsam ng 14 na baril sa lasing na mga sundalo sa Eastern Samar
March 21, 2023

Noong Oktubre 7, 2022, 14 na armas ang nasamsam ng mga Pulang mandirigma matapos salakayin at lubusang gapiin ang mga sundalo ng 52nd IB at mga pulis na nagkakampo sa Barangay Dorillo, Jipapad, Eastern Samar. Matagal nang inirereklamo ng mga residente ang presensya ng mga sundalo at pulis sa ilalim ng Retooled Community Support Program […]

Mga komunidad sa Kalinga at Bukidnon, kinanyon at binomba ng AFP
March 21, 2023

Magkakasunod na kaso ng panganganyon, aerial bombing at istraping ang isinagawa ng mga yunit ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa mga prubinsya ng Kalinga sa Northern Luzo at Bukidnon sa North Central Mindanao sa nagdaang mga linggo. Labis na takot at troma ang idinulot nito sa mga residente ng kalapit na mga komunidad. […]

Mga protesta
March 21, 2023

  Protesta sa Batangas. Nagtungo ang mga manggagawa at maliliit na magsasaka ng katubuhan na apektado sa pagsasara ng Central Azucarera de Don Pedro Inc (CADPI) sa Batangas sa harap ng upisina ng kumpanya sa Taguig noong Marso 17. Giit nila ang agarang tulong pinansyal. Kontra-dam sa Kalinga. Sinabayan ng pagkilos ng mga katutubong mamamayan […]