Archive of Christians for National Liberation-Bicol

Bukas na liham sa mga taong-simbahan, Kristyano at mapagmahal sa kapwa
September 25, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Christians for National Liberation-Bicol |

Sa mga taong-simbahan, kapatid nating Kristyano at sa lahat ng mapagmahal sa kapwa, Isang mapagpalayang araw sa inyo! Nais naming ipaabot ang aming pakikiisa sa inyo at sa lahat ng nagdiriwang ng Pista ng Penafrancia ngayon. Sagisag ng pag-asa si Ina para sa milyun-milyong mamamayang Pilipinong nakararanas ng walang-kapantay na pagdarahop sa panahong ito. Tulad […]

Condemn the persecution of human rights defenders under ATA 2020
July 12, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Christians for National Liberation-Bicol |

CNL-Bikol strongly condemns the illegal arrest of two defenders of human rights in the region. In another Herodic attempt to stomp on critics, mercenary agents of the US-Duterte regime arrested Pastor Dan San Andres, spokesperson of KARAPATAN-Bikol and Jenelyn Nagrampa-Caballero, regional coordinator of Gabriela Women’s Partylist and barangay kagawad of San Isidro, Nabua, Camarines Sur […]

Pamibi ng Masang Bikolano sa Mahal na Birhen ng Penafrancia para sa Katarungan at Pangmatagalang Kapayapaan
September 12, 2019 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Christians for National Liberation-Bicol |

Mahal na Ina, Patrona ng Kabikulan, Pagpalain mo kami ng inyong proteksyon mula sa tiranikong nagpapahirap, nanggigipit at umaalipin sa sambayanan. Sa bawat sulok ng rehiyon, tumatangis ang sambayanan dahil sa sumisidhing krisis. Ipinapaubaya ng tirano sa kanyang mga alipures ang malalawak na lupaing linikha ng Amang Diyos at matagal nang ipinaglalaban at linilinang ng […]

Limampung taon ng walang pag-iimbot na paglilingkod sa sambayanan
December 27, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Christians for National Liberation-Bicol |

Ipinagbubunyi ng mga taong-simbahan sa ilalim ng Christians for National Liberation-Bikol (CNL-Bikol) ang ika-50 anibersaryo ng PKP-MLM. Nagsisilbing tanglaw sa mga taong-simbahan ang makauring gabay ng PKP sa pagsusulong ng rebolusyon para sa tunay na pagbabagong panlipunan, kalayaan at kapayapaang nakabatay sa katarungan. Hindi lingid sa mga taong-simbahan ang bigat ng krus na pinapasan ng […]