Archive of Communist Party of the Philippines

Pinakamataas na pagpupugay kay Ericson Acosta
December 07, 2022 | Communist Party of the Philippines |

Ipinararating ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pakikiramay nito sa kamag-anak at mga kaibigan ni Kasamang Ericson Acosta at ang pakikiisa sa isasagawang pulong pag-aalala ngayong araw sa UP Diliman, Quezon City. Nagbibigay ng pinakamataas na pagpupugay ang buong pamunuan at kasapian ng Partido kay Ka Ericson Acosta, kadreng komunista, Pulang mandirigma, guro, estudyante, […]

Highest tribute to Ericson Acosta
December 07, 2022 | Communist Party of the Philippines |

The Communist Party of the Philippines (CPP) extends its sympathies to the family and friends of Ericson Acosta and its solidarity with the memorial meeting to be conducted today in UP Diliman, Quezon City. The entire leadership and membership of the Party give the highest tribute to Ka Ericson Acosta, communist cadre, Red fighter, teacher, […]

Unite and vigorously oppose Marcos’ Maharlika Investment Fund
December 05, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the broad democratic sectors, organizations and individuals in strongly denouncing the plan of the Marcos regime to set up the Maharlika Investment Fund (MIF), a ₱275 billion sovereign investment fund, which is nothing but a scheme of the ruling kleptocrats to steal public money. Ferdinand Marcos Jr […]

Raise the demand for freedom of all political prisoners
December 03, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Communist Party of the Philippines (CPP) extends its solidarity to all political prisoners, their families, friends and supporters in line with the International Day of Solidarity with Political Prisoners and Prisoners of War. The Filipino people, in particular, demand the release of all political prisoners who continue to languish in jail under the Marcos […]

Members of CPP, NPA and NDF have rights under international humanitarian law
December 02, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Armed Forces of the Philippines (AFP) must be roundly denounced for trying to justify and cover-up the willful killing of Ericson Acosta and Joseph Jimenez in Kabankalan City by impugning Acosta’s role as a consultant of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP). The web of lies being desperately woven by the AFP […]

Kundenahin ang AFP sa pagspaslang kay Ericson Acosta, makata at makabagong Andres Bonifacio
November 30, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Mahigpit na kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines, sa partikular ang 94th IB at 47th IB, sa pagdukot at walang pakundangang pagpatay habang nasa kanilang kostudiya sa kilalang rebolusyonaryong makata na si Ericson Acosta, na nagsilbi ring konsultant pangkapayapaan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa […]

Condemn the AFP for the murder of Ericson Acosta, poet and modern-day Andres Bonifacio
November 30, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns in the strongest terms the Armed Forces of the Philippines, particularly the 94th IB and 47th IB, for the abduction and willful killing while in custody of renowned revolutionary poet Ericson Acosta, who also served as peace consultant of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) […]

The CPP is in solidarity with workers’ demand for wage increases during Bonifacio Day
November 29, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The entire Communist Party of the Philippines (CPP) extends its solidarity to all workers and their unions and various forms of association, as well as with the rank-and-file public and private employees and small professionals, and supports their mounting clamor for wage increases, as the Filipino people mark tomorrow the 159th birth anniversary of Andres […]

Nakikiisa ang PKP sa sigaw ng mga manggagawa para sa dagdag-sahod sa Araw ni Bonifacio
November 29, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Ipinaaabot ng buong Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pakikiisa sa lahat ng mga manggagawa at kanilang unyon at iba’t ibang tipo ng asosasyon, gayundin sa mga karaniwang kawani sa publiko at pribadong sektor, at lahat ng maliliit na propesyunal, at sinusuportahan ang kanilang lumalakas na panawagan para sa dagdag na sahod, kasabay ng paggunita […]

CPP Negros pays tribute to NPA spox in latest Ang Paghimakas issue
November 22, 2022 | Communist Party of the Philippines | Negros Island Regional Committee | Ang Paghimakas |

The Communist Party of the Philippines’ Negros Island Regional Party Committee (CPP Negros) offered its “firmest red salute” to Ka Juanito Magbanua whom it called a “hero of the Negrosanon and Filipino people” and “inspiration in the fight for national liberation and social emancipation.” Romeo Nanta, 64 years old, well-known for his nom de guerre […]