Archive of Communist Party of the Philippines

Mamamayan, magkaisa, kumilos at ipaglaban ang kalayaan at pambansang soberanya!
April 18, 2024 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee |

Sukdulang pangyuyurak sa kalayaan at soberanya ng sambayanang Pilipino ang lantarang panghihimasok militar ng imperyalistang US. Kaakibat nito ang tahasang pagtatraydor at pagsusubasta ng rehimeng Marcos II sa interes, kapakanan at kaligtasan ng bayan. Mahigpit ang pangangailangan para magkaisa, kumilos at ipaglaban ang kalayaan, soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa. Napipintong maulit sa kasaysayan […]

Reject $2.5B military aid to preposition US weapons in PH against China
April 17, 2024 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The patriotic and peace-loving Filipino people, together with the American people, must condemn and reject the US government’s plan to provide the Philippines with $500 million in annual military aid for the next five years, in order to dump and preposition US war matériel in the Philippines. This huge amount of US foreign military financing […]

Makatarungan ang mga hakbanging paghihiganti ng Iran sa Israel
April 14, 2024 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Itinuturing ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at mga rebolusyonaryong pwersa sa Pilipinas na makatarungan at sukat na tugon ang pag-atake ng Islamic Republic of Iran gamit ang mga misayl at drone laban sa mga base militar ng Zionistang rehimen sa Israel na umatake sa embahada ng Iran sa Syria noong Abril 1, na pumatay […]

Iranian retaliatory attacks against Israel are just
April 14, 2024 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Communist Party of the Philippines (CPP) and Filipino revolutionary forces consider the missile and drone attacks of the Islamic Republic of Iran against the Zionist regime’s military bases as a just and measured response to Israel’s attack on the Iranian consulate in Syria last April 1, which killed 18 officers and men of the […]

Ka Rekka, dating estudyante ng UP, ay di armado nang ekstra-hudisyal na pinaslang sa Bukidnon
April 12, 2024 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Mariing kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pasistang rehimeng US-Marcos at ang mga armadong kampon nito sa 1003rd Infantry Brigade of the Armed Forces of the Philippines (AFP) sa ekstra-hudisyal na pagpaslang kay Kaliska Dominica Peralta (Ka Rekka), isang Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, sa Barangay Butong, Quezon, Bukidnon. Batay sa inisyal […]

Ka Rekka, former UP student, was unarmed and extrajudicially killed in Bukidnon
April 12, 2024 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns in the strongest terms the US-Marcos fascist regime and its armed minions in the 1003rd Infantry Brigade of the Armed Forces of the Philippines (AFP), for the extrajudicial killing of Kaliska Dominica Peralta (Ka Rekka), a Red fighter of the New People’s Army, in Barangay Butong, Quezon, […]

A redux on Marcos’ sham amnesty
April 09, 2024 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

This is the Party’s reaction to National Security Adviser Eduardo Año’s pronouncement over the weekend that the Marcos regime plans to expand its bogus amnesty program. 1. Marcos’ amnesty proclamation will fail in its declared objective of weakening the NPA and the revolutionary movement. Having pinpointed past errors and weaknesses, the Red fighters of the […]

The NPA must fight more to defend oppressed Filipinos, and to stop US from dragging PH in war against China
March 31, 2024 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

1. The Communist Party of the Philippines (CPP) and the New People’s Army (NPA) and all revolutionary forces roundly reject Gen. Romeo Brawner call for Red fighters to abandon the armed struggle. The need to wage armed struggle is now greater than ever before amid the worsening socioeconomic conditions and oppression of the Filipino people and […]

CPP honors fallen NPA fighters in Batangas, Quezon
March 31, 2024 | Communist Party of the Philippines | CPP Information Bureau |

The Communist Party of the Philippines (CPP) today paid tribute to the fallen Red fighters of the New People’s Army (NPA) in Batangas and Quezon skirmishes last week. The CPP’s Chief Information Officer, Marco L. Valbuena, honored the Red fighters and leaders of the Party as heroes and martyrs of the Filipino people’s revolution for […]

Dapat paigtingin ng BHB ang paglaban para ipagtanggol ang inaaping mamamayang Pilipino, at para pigilan ang pagkaladkad ng US sa Pilipinas sa gera laban sa China
March 31, 2024 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

1. Buong-buong itinatakwil ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), Bagong Hukbong Bayan (BHB) at lahat ng mga pwersang rebolusyonaryo ang panawagan ni Gen. Romeo Brawner sa mga Pulang mandirigma na talikuran na ang armadong pakikibaka. Ang pangangailangang maglunsad ng armadong pakikibaka ay nakahihigit ngayon kumpara sa nakaraan sa harap ng sumisidhing sosyo-ekonomikong mga kundisyon at pang-aapi […]