Archive of Communist Party of the Philippines

Heneral ng AFP na nagpapatay kay Yvonne Chua, sangkot din sa pagpatay kina Ka Bok at Chad Booc
January 27, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Si Gen. Jsesus Durante III, na kinilala ng pulis na utak sa kamakailang pagpatay kay Yvonne Chua, isang modelo sa Davao City, ay siya ring kriminal sa likod ng pagtoryur at pagpatay sa kumander ng BHB na si Menandro Villanueva (Ka Bok) at pagpatay kay Chad Booc at apat na iba pa noong nakaraang taon. […]

AFP general who ordered Yvonne Chua killing is also behind killing of Ka Bok and Chad Booc
January 27, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Gen. Jesus Durante III, whom the police named mastermind behind the recent killing of Davao City model Yvonne Chua, is also the criminal behind the torture and murder of NPA commander Menandro Villanueva (Ka Bok) and the killing of Chad Booc and four others last year. A few days ago, a special police investigation determined that […]

Pakilusin ang milyong mamamayan at ibunsod ang daluyong ng kilusang masa tulad ng First Quarter Storm ng 1970!
January 25, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Limang dekada makalipas ang malakas na daluyong ng kilusang masa na tinaguriang First Quarter Storm ng 1970, lalong nalantad ang ibayong pagkabulok ng malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino na nagbubunsod ng higit na paborableng sitwasyon para sa pagsulong ng digmang bayan. Sa diwang ito, nararapat na balikan ng sambayanang Pilipino ang mga aral at […]

Pakikiisa sa masang magsasaka sa anibersaryo ng Mendiola Massacre
January 22, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Nakikiisa ang buong Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa masang magsasaka sa paggunita ng ika-36 na taong anibersaryo ng Mendiola Massacre. Muli natin sariwain sa ating alaala ang 13 biktima ng pamamaril ng mga pasistang tauhan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) laban sa ilampung libong magsasakang nagmamartsa noon […]

Hinggil sa inianunsyong pagtatayo ng Internasyunal na Ligang Komunista
January 18, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Ipinararating ng Partido Komunista ng Pilipinas ang rebolusyonaryong pagbati nito sa 15 partido at organisasyong komunista mula sa 14 na bansa na nagtipon sa ilalim ng pangalang Internasyunal na Ligang Komunista na nag-anunsyo ng pagbubuo nito ilang linggo na ang nakaraan, matapos idaos ang Unified Maoist International Conference (o internasyunal na kumperensya ng pinagbuklod na […]

On the announced formation by the International Communist League
January 18, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

The Communist Party of the Philippines extends its revolutionary greetings to the 15 communist parties and organizations from 14 countries who have come together under the name International Communist League which announced its formation a few weeks ago, after the holding of the Unified Maoist International Conference. While we do not presently see the conditions […]

Ibalik si Baby Marx sa kanyang pamilya!
January 17, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Walang hangganan ang kalupitan ng teroristang maruruming mga operasyon ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Alas-2 ng madaling araw noong Enero 13, 2021, mahigit nang dalawang taon ang nakaraan, nireyd ng mga nag-ooperasyong pangkombat na mga armadong sundalo ng 79th Infantry Battalion ang bahay nina Edwin at Marlyn Madin sa Asyenda Ambulong, Barangay San […]

Return Baby Marx to his family!
January 17, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

There is no bounds to the cruelty of the Armed Forces of the Philippines (AFP) in its terrorist black operations. On January 13, 2021, more than two years ago, armed soldiers belonging to the 79th Infantry Battalion conducting combat operations in Hacienda Ambulong, Barangay San Fernando, Talisay City, raided the home of Edwin and Marlyn […]

Salute to communist leader Zeki Gürbüz and Commander Özgür Namoğlu
January 15, 2023 | Communist Party of the Philippines |

The Communist Party of the Philippines (CPP) and the New People’s Army (NPA) gives its firmest and militant salute to comrade Ahmet Sores (Zeki Gürbüz), member of the Central Committee of the Marxist-Leninist Communist Party of Turkey/Kurdistan (MLKP) and to comrade Firat Newal (Özgür Namoglu), young commander of the armed revolutionary forces of Kurdistan. They […]

More black operations and brutal repression with Año appointment as NSA
January 15, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Political repression, dirty war tactics and military black operations under the US-Marcos regime are set to become even more brutal with the appointment of Gen. Eduardo Año as national security adviser. Human rights abuses and war crimes are bound to intensify. 1. Año replaced Prof. Clarita Carlos after just six months in office. Although Carlos was as […]