Archive of Communist Party of the Philippines

Mamamayang Pilipino magkaisa, ilantad at labanan ang anti-mamamayan, anti-demokratiko at anti-nasyunal na pakanang cha-cha ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II
May 25, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Kaisa ng Partido Komunista ng Pilipinas ng Timog Katagalugan (PKP-TK) ang buong sambayanang Pilipino sa pagkundena sa isinusulong na pag-amyenda sa konstitusyon ng Pilipinas sa ilalim ng tuta, pasista, palpak at pahirap na rehimeng US-Marcos II. Ang pakanang ito ay tiyak na magdudulot ng ibayong pagpapahirap sa mamamayang Pilipino na matagal nang nagdurusa sa ilalim […]

Message of solidarity on the 50th anniversary of Ibrahim Kaypakkaya’s martyrdom
May 20, 2023 | Communist Party of the Philippines |

The Communist Party of the Philippines, New People’s Army and all revolutionary forces in the Philippines extend militant greetings of solidarity to all communist and revolutionary forces of Turkey, on the occasion of the 50th anniversary of the martyrdom of Ibrahim Kaypakkaya, founder of the Communist Party of Turkey. The Filipino people are inspired by […]

Pulang pagsaludo kang Manuel “Ka Dodie” Tinio, kadre sa Partido sa Bohol
May 17, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Bohol Provincial Committee |

Among taas nga pulang pagsaludo kang Manuel “Ka Dodie” Tinio, kadre sa Partido, konsultant alang sa kalinaw ug agriculturist. Ingonman, gipaabot usab namo ngadto sa pamilya, kaparyentehan ug mga higala ni Ka Dodie ang among susamang kahasubo ug kasuko sa nahitabong pagpatay kaniya. Usa si Ka Dodie sa mga kadre sa Komite sa Partido sa […]

Views about Sara Duterte’s appointment and statement as NTF-Elcac co-vice chair
May 11, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

1. Notorious for her militarist and fascist mindset, as well as for ambitions to become president, Sara Duterte fits in well in the NTF-Elcac, than in the Department of Education. After one year, she has proved herself to be a big failure in the DepEd where she has ignored the pressing problems faced by teachers […]

Marcos-Biden meet marks advent of heightened US domination
May 05, 2023 | Communist Party of the Philippines |

The recent Marcos visit and meeting with US president Biden cemented the US strategy of using the Philippines as its military outpost in the Asia-Pacific in line with its intensified push to strengthen its hegemony through expanded military presence in the region. It also serves as a historical juncture in reinforcing the status of the […]

Gunitain ang Mayo Uno na may higit na determinasyong ipaglaban ang interes ng uring manggagawa at buong bayan
May 01, 2023 | Communist Party of the Philippines |

Bilang pampulitikang partido at taliba ng uring manggagawang Pilipino, ipinapahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rebolusyonaryong pakikiisa sa malawak na masa ng uring manggagawang Pilipino at masang anakpawis sa paggunita ngayong taon sa makasaysayang araw ng Mayo Uno, Pandaigdigang Araw ng Uring Manggagawa. Sa araw na ito, ibayo nating pag-alabin ang maka-uring determinasyong […]

[Aklat] Mga Mensahe sa Mayo Uno
May 01, 2023

Inililimbag ng Kawanihan sa Impormasyon ang maliit na librong ito ng “Mga Mensahe sa Mayo Uno” na naglalaman ng koleksyon ng mga pahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa uring manggagawa sa Mayo 1 sa mga taong 2017 hanggang 2022. Mga Mensahe sa Mayo UnoMakabuluhan ang paglalabas ng koleksyong ito sa harap ng matinding […]

Notice: On the takedown of our Twitter accounts
April 29, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Notice Yesterday, Twitter accounts of the Philippine Revolution Web Central (@prwc_info3), Ang Bayan (@cpp_angbayan), of Marco Valbuena (@cpp_mv) and several others were suspended or taken down without warning. The takedown was carried out a week after the Party exposed the fascist crime of the Philippine military in the torture and killing of CPP leaders Benito […]

Centino’s call for amnesty is a sugar-coated bullet
April 28, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The call for amnesty for members of the New People’s Army is a sugar-coated bullet. It is a vain psywar attempt to draw public attention away from rampant cases of torture and extrajudicial killings, violation of women and child rights, hamletting of communities, aerial bombing and artillery shelling, perpetrated by soldiers in the drive to […]

森蒂诺(Centino)对大赦的呼吁是一颗糖衣炮弹
April 28, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

大赦新人民军成员的呼吁是一颗糖衣炮弹。这是一场徒劳的心理战,试图将公众的注意力从猖獗的酷刑和法外处决、侵犯妇女和儿童权利、社区“村落化”、空中轰炸和炮击等案件上转移开,这些案件是士兵为了在心理层面打击和恐吓群众而犯下的,并剥夺了他们的土地和生计,以讨好跨国公司。