Archive of Marco Valbuena | Chief Information Officer

Unite and vigorously oppose Marcos’ Maharlika Investment Fund
December 05, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the broad democratic sectors, organizations and individuals in strongly denouncing the plan of the Marcos regime to set up the Maharlika Investment Fund (MIF), a ₱275 billion sovereign investment fund, which is nothing but a scheme of the ruling kleptocrats to steal public money. Ferdinand Marcos Jr […]

Raise the demand for freedom of all political prisoners
December 03, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Communist Party of the Philippines (CPP) extends its solidarity to all political prisoners, their families, friends and supporters in line with the International Day of Solidarity with Political Prisoners and Prisoners of War. The Filipino people, in particular, demand the release of all political prisoners who continue to languish in jail under the Marcos […]

Members of CPP, NPA and NDF have rights under international humanitarian law
December 02, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Armed Forces of the Philippines (AFP) must be roundly denounced for trying to justify and cover-up the willful killing of Ericson Acosta and Joseph Jimenez in Kabankalan City by impugning Acosta’s role as a consultant of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP). The web of lies being desperately woven by the AFP […]

Kundenahin ang AFP sa pagspaslang kay Ericson Acosta, makata at makabagong Andres Bonifacio
November 30, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Mahigpit na kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines, sa partikular ang 94th IB at 47th IB, sa pagdukot at walang pakundangang pagpatay habang nasa kanilang kostudiya sa kilalang rebolusyonaryong makata na si Ericson Acosta, na nagsilbi ring konsultant pangkapayapaan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa […]

Condemn the AFP for the murder of Ericson Acosta, poet and modern-day Andres Bonifacio
November 30, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns in the strongest terms the Armed Forces of the Philippines, particularly the 94th IB and 47th IB, for the abduction and willful killing while in custody of renowned revolutionary poet Ericson Acosta, who also served as peace consultant of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) […]

The CPP is in solidarity with workers’ demand for wage increases during Bonifacio Day
November 29, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The entire Communist Party of the Philippines (CPP) extends its solidarity to all workers and their unions and various forms of association, as well as with the rank-and-file public and private employees and small professionals, and supports their mounting clamor for wage increases, as the Filipino people mark tomorrow the 159th birth anniversary of Andres […]

Nakikiisa ang PKP sa sigaw ng mga manggagawa para sa dagdag-sahod sa Araw ni Bonifacio
November 29, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Ipinaaabot ng buong Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pakikiisa sa lahat ng mga manggagawa at kanilang unyon at iba’t ibang tipo ng asosasyon, gayundin sa mga karaniwang kawani sa publiko at pribadong sektor, at lahat ng maliliit na propesyunal, at sinusuportahan ang kanilang lumalakas na panawagan para sa dagdag na sahod, kasabay ng paggunita […]

Bibisita si Harris sa gitna ng umiigting na panghihimasok militar ng US sa Pilipinas at panggagatong ng inter-imperyalistang gera
November 17, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Tinutuligsa ng Partido at ng mga pwersang patriyotiko at rebolusyonaryo ng mamamayang Pilipino ang nakatakdang pagbisita sa susunod na linggo ni US Vice President Kamala Harris na magsisilbi sa pagpapaigting ng panghihimasok militar ng US sa bansa at sa rehiyong Asia-Pacific, ibayong panggagatong sa girian ng US sa China, at ibayong pagtataas ng posibilidad ng […]

Harris visit amid heightening US military intervention in PH and stoking inter-imperialist war
November 17, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Party and Filipino patriotic and revolutionary forces denounce the scheduled visit next week of US Vice President Kamala Harris as it serves the purpose of heightening US military intervention in the country and in the Asia-Pacific region, further stoking tensions with China, and further raising the possibility of inter-imperialist war. The visit by Harris […]

Katawa-tawa ang pahayag ng DILG na 5 na lang ang larangan ng BHB
November 09, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Labis na katawa-tawa ang pahayag kahapon ni Sec. Benjamin Abalos Jr na lima na lamang ang larangang gerilyang kinikilusan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Higit pa nga diyan kahit isang karaniwang panrehiyong kumand ng BHB. Baka maaaring tukuyin ni Abalos at ng Armed Forces of the Philippines (AFP) kung saan-saan ang sinasabing “natitirang” mga larangan? […]