Archive of Ang Bayan

Marcos kanhi ug karon: papet, pasista ug paantus sa katawhan
February 07, 2023

Tin-aw kaayo alang sa katawhang Pilipino nga si Ferdinand Marcos Jr, kasamtangang hepe sa papet nga estado, walay kalainan sa amahan niyang kanhing diktador: pareho silang papet, pasista, korap ug paantus, ug walay pagtagad sa kaayuhan sa katawhang gutom ug naglisud. Kini ang naghugpong ug nagtukmod sa katawhan nga mag-alsa sa EDSA kapin tulo ug […]

Ang Bayan | February 7, 2023
February 07, 2023

Ang Bayan (“The People”) is the official publication of the Communist Party of the Philippines, guided by Marxism-Leninism-Maoism. It is published by the Central Committee. AB comes out fortnightly every 7th and 21st of each month. The original Pilipino edition is translated into English, Bisaya, Waray, Hiligaynon and Iloco.

Marcos noon at ngayon: papet, pasista at pahirap sa bayan
February 07, 2023

Malinaw na malinaw sa sambayanang Pilipino na si Ferdinand Marcos Jr, kasalukuyang hepe ng papet na estado, ay walang pinag-iba sa ama niyang noo’y diktador: kapwa sila papet, pasista, korap at pahirap, at walang malasakit sa kapakanan ng bayang gutom at nagdurusa. Ang mga dahilang ito ang nagbuklod at nagtulak sa taumbayan na mag-alsa sa […]

Pulis sa Southern Panay, binigwasan ng BHB
February 07, 2023

Iniulat ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Southern Panay ang mga armadong aksyong inilunsad nito sa nagdaang mga buwan laban sa salot na mga pwersa ng pulis at militar sa bahaging timog ng isla. Pinaputukan ng yunit ng BHB ang detatsment ng 2nd Platoon, 1st Iloilo Mobile Company ng pulis sa Barangay Mayang, Tubungan, Iloilo noong Pebrero […]

Planong ehersisyong militar ng US at Pilipinas sa Ilocos, binatikos
February 07, 2023

Kinundena ng National Democratic Front-Ilocos ang planong paglulunsad ng ika-38 Balikatan Exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Ilocos Norte sa darating na Abril 24-27. Nakatakda itong lahukan ng 16,000 mga sundalo, ayon sa paunang mga balita. Ayon sa NDF-Ilocos, ikalawang ehersisyong militar na itong ilulunsad sa Ilocos Norte. Naunang isinagawa ang pinagsanib na […]

Pagdiriwang at pagsasanay ng BHB, inilunsad sa Western Samar
February 07, 2023

Sa kabila ng pasistang mga atake ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at nakapokus na operasyong militar sa mga bayan ng Samar, patuloy na nakapagpupunyagi ang mga yunit ng hukbong bayan sa prubinsya. Nakapaglunsad ang BHB ng mga pagdiriwang at iba pang aktibidad noong huling kwarto ng 2022. Noong Disyembre 25, 2022, nagsama-sama ang […]

Paglago ng GDP, “malayo sa sikmura”
February 07, 2023

Hindi ramdam ng mamamayan, laluna ng mahihirap, ang ipinagmamalaki ni Ferdinand Marcos Jr na 7.6% na paglago noong 2022 ng gross domestic product (GDP o lokal na produksyon) ng Pilipinas. Ayon sa grupong Kadamay, “malayo sa sikmura” ng maralitang Pilipino ang ipinagdiriwang na “pag-unlad” ni Marcos Jr. Hindi sila umaasang matutugunan ng “byaherong pangulo” ang […]

NDFP consultant at 4 pa, di makatarungang inaresto
February 07, 2023

Di makatarungang inaresto ng mga sundalo at pwersa ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ang konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) para sa usapang pangkapayapaan na si Ruben Saluta, 75, at kanyang asawa at kapwa rebolusyonaryong si Presentacion Cordon Saluta, 63, kasama si Yvonne Losaria sa kanilang tinutuluyang bahay sa Doña […]

Mga protesta
February 07, 2023

  #SaveSibuyan. Pansamantalang napatigil noong Pebrero 4 ng mga residente ng Sibuyan Island sa Romblon ang iligal at mapangwasak na pagmimina ng Altai Philippine Mining Corporation matapos ang halos 2-linggong barikadang bayan. Nanaig ang mamamayan kahit marahas na binuwag ang barikada noong Pebrero 3. Kampuhan sa Bacolod. Nagdaos ng 2-araw na kampuhan ang mga magsasaka […]

Pauwiin ang inabusong mga migrante, labanan ang labor export policy
February 07, 2023

Isa si Sally sa mga migranteng manggagawa na kararating lamang mula sa Kuwait. Bago makauwi, ilang panahon siyang nanatili sa isang “shelter” o pasilidad ng embahada ng Pilipinas na itinayo para saluhin ang mga biktima ng human trafficking habang pinoproseso ang kanilang pag-uwi sa Pilipinas. Umuwi si Sally nang walang-wala, dahil ni minsan hindi siya […]