Archive of Cultural

Contributed artworks for #NPA54
March 01, 2023 |

  *** Artworks featured below were sent to the PRWC email. *** Artwork from a supporter overseas. dibuho ni ebok sulat ni kael pahina mula sa “Bala-rila: Sangandaan ng Digmaan at Tugmaan” Iti Bin-i (Daniw/ Ilocano poem) Kada sala ken panag-uyauy ti bulbulong, Kada ritmo iti panag sirisit ti dudon, Kada ling-et ti mannalon idjay […]

ARMAS-TK Posters & Stickers
February 21, 2023 |
Isang kwento ng pag-ibig: Nang dahil sa bracelet
February 19, 2023

“Love at first sight” ang paglalarawan ni Safa nang una niyang makita si Asyong.

A love story: It started with a bracelet
February 19, 2023

  For Valentine’s Day, Ang Bayan tells this story of two Red fighters who met, fell in love and got married under the guidance of the Party. Translated from its Bisaya original, this is the story of Ka Safa and Ka Asyong. ____ “Love at first sight” is how Safa describes her first encounter with […]

Dear CK…
February 09, 2023 |

Pakinggan ang teaser ng Dear CK, radyo programang likha ng rebolusyonaryong kilusan sa Southern Tagalog.

‘Bumalikwas’, bagong awit ng NPA-Batangas
February 09, 2023 |

Ang Bumalikwas ay orihinal na komposisyon ng Pulang Bandila-Eduardo Dagli Command-NPA Batangas na isinaayos ng ARMAS-TK.

Makibaka! Huwag matakot!
November 05, 2022

Mga Himig ng paglaban ng Bayan sa panahon ng Martial Law at pasismo

A Salute to Ka Migo
September 28, 2022 |

He looked for Christ in the stone cathedrals And in the high walls of seminaries He looked but found only The vanity of pompous rituals And the measured dichotomy of faith And polity He looked for Christ In the makeshift shelters of displaced squatters And in the rain soaked hovels amidst muddy fields And in […]

Pagpapabango sa mga simbolo ng diktadura
June 15, 2022

Sa darating na Hunyo 30, manunumpa bilang presidente ang anak ng diktador na si Ferdinand Marcos Jr. Gagawin ang kanyang inagurasyon sa ngayo’y National Museum, dating bulwagan ng Kongreso ng Pilipinas. Pinili ni Marcos Jr ang gusali dulot diumano ng makasaysayang halaga nito bilang benyu ng panunumpa ng naunang mga presidente. Ang hindi nababanggit ng kanyang […]

Antolohiyang Ulos, lumabas na
April 20, 2022

Lumabas na ang ginintuang isyu ng Ulos (Disyembre 2018 at Marso 2019), ang pangkulturang dyornal ng pambansa-demokratikong kilusan sa pangangasiwa ng ARMAS (Artista at Manunulat ng Sambayanan) sa pamamatnubay ng Partido Komunista ng Pilipinas (Marxismo-Leninismo-Maoismo). Malugod na ihinahandog ng ARMAS ang antolohiyang ito sa ika-50 anibersaryo ng dakilang partido ng uring proletaryado at ng pangunahing […]