Archive of Politics

Broad anti-chacha network, to protest on the 38th anniversary of EDSA Uprising
February 16, 2024

Organizations and individuals under the No to Chacha Network gathered yesterday, February 15, to announce its plan to hold a big rally on the 38th anniversary of the EDSA Uprising on February 24. They urged the Filipino people to launch actions anywhere in the Philippines on February 24. In Manila, groups and individuals will gather […]

Malawak na alyansang anti-chacha, magpoprotesta sa ika-38 anibersaryo ng Pag-aalsang EDSA
February 16, 2024

Nagtipon kahapon, Pebrero 15, ang mga organisasyon at indibidwal sa ilalim ng No to Chacha Network para ipahayag ang plano nitong magsagawa ng malawak at malaking rali sa ika-38 anibersaryo ng EDSA Uprising sa Pebrero 24. Hinikayat nila ang mamamayang Pilipino na maglunsad ng pagkilos saan man sa Pilipias sa Pebrero 24. Sa Maynila, magtitipon […]

Negros church people launch broad anti-chacha campaign
February 11, 2024

The One Negros Ecumenical Council (ONE-C) launched a broad campaign against charter change or chacha yesterday, February 10, in St. Joseph the Worker Parish Church of the Iglesia Filipina Independiente (IFI) in Bacolod City. Among those who spoke in the program were Rep. Neri Colmenares, leader of Bayan Muna, and former governor of Negros Occidental, […]

Malawakang kampanya kontra-chacha, inilunsad ng mga taong-simbahan sa Negros
February 11, 2024

Inilunsad ng One Negros Ecumenical Council (ONE-C) ang isang malawakang kampanya laban sa charter change o chacha kahapon, Pebrero 10, sa St. Joseph the Worker Parish Church of the Iglesia Filipina Independiente (IFI) sa Bacolod City. Kabilang sa mga nagsalita sa programa sina Rep. Neri Colmenares, pinuno ng Bayan Muna, at dating gubernador ng Negros […]

Bukas na liham para sa mga kagawad ng midya
February 11, 2024 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Masbate (Jose Rapsing Command) | Luz del Mar | Spokesperson |

  Mapagpalayang pagbati sa mga kaibigan sa hanay ng midya! Napakakritikal ng institusyon ng midya sa pagbabago ng lipunan bilang inaasahang instrumento ng katotohanan at pagpapahayag ng mamamayan, laluna sa kasalukuyang yugto ng lipunan kung saan laganap ang disimpormasyon, misimpormasyon at iba pang porma ng kasinungalingan. Sa kasaysayan, ang karapatan sa malayang pamamahayag ay nagmula […]

Davao City women and youth launch “Way Chacha”
February 11, 2024

Women and youth in Davao City together launched last February 8 “Way Chacha” (No Chacha) to push for the termination of the charter change scheme. “We make this stand as part of our continuing history of pushing for genuine empowerment of the people in the democratic process in Davao,” according to the group’s statement. It […]

“Way Chacha,” inilunsad ng kababaihan at kabataan ng Davao City
February 11, 2024

Nagbuklod noong Pebrero 8 ang kababaihan at kabataan sa Davao City para ilunsad ang “Way Chacha” (No Chacha) para itulak ang pagpapatigil sa pakanang charter change. “Naninindigan kami bilang bahagi ng nagpapatuloy na kasaysayan para sa tunay na empowerment ng mamamayan sa demokratikong mga proseso sa Davao,” ayon sa pahayag ng grupo. Tinuligsa nito ang […]

Itinatakwil ng Masbatenyo ang hidwaan ng mga pasistang kriminal na Marcos at Duterte!
February 10, 2024 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Masbate (Jose Rapsing Command) | Luz del Mar | Spokesperson |

Sa harap ng patung-patong na pagdurusa ng mamamayan laluna ang walang awat na pagtaas ng presyo ng bilihin at lumalalang kundisyon ng pamumuhay, pinatutunayan ng awayang Marcos at Duterte na wala silang intensyong tugunan ang interes ng mamamayan. Ang desperadong paligsahan ng mga Marcos at Duterte para sa kapangyarihan at dambong ay patunay na itinatakwil […]

Kabataan, tutulan ang charter change! digmang bayan para sa tunay na kalayaan at demokrasya!
February 08, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Metro Manila | Kabataang Makabayan-Metro Manila (Luzille Gypsy Zabala Brigade) |

Tinutulak ng Imperyalismong US, kasama ang mga kinatawan na papet sa pamahalaan na muling buhayin at isulong ang Charter Change. Magbibigay ito ng tulay sa mga dayuhang kapitalista na makapag may-ari at mangasiwa ng ating mga kagamitang pampubliko, ekonomya, at sa ating kultura at higit sa lahat ang term extension at political dynasty ng isa […]

Tubngaren ken supiaten ti gandat a Balikatan sadiay Mavulis Islands
February 06, 2024 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | Guillermo Alcala | Spokesperson |

Agdadata a panangibaddek iti nailian a soberanya ken lalo a panangparangguyod iti Pilipinas iti gerra ti nagbaetan ti imperyalismo a US ken China iti nabiit a panagsarungkar da Northern Luzon Command (Nolcom) Commander Lt. Gen. Fernyl Buca idiay pinakamurdong nga isla ti Batanes idi Enero 30 tapno inspeksyunen dagiti naval detachment sadiay para iti “kadakkelan […]