Archive of Silyab

Silyab Special Issue | July 2023
July 31, 2023

Ang Silyab ay ang rebolusyonaryong pahayagan sa rehiyong Bicol na inilalathala ng Partido Komunista ng Pilipinas-Bicol.

Silyab | January-March 2022
August 09, 2022

Ang Silyab ay ang rebolusyonaryong pahayagan sa rehiyong Bicol na inilalathala ng Partido Komunista ng Pilipinas-Bicol.

Gabay sa Talakayan: Pagtaas ng presyo ng langis sa 2022
July 03, 2022

Bilang isang esensyal na materyal para sa produksyon, ang langis ay kritikal na bahagi ng pandaigdigang ekonomya at araw-araw na buhay ng mamamayan. Umaabot sa 85% ng pandaigdigang konsumo sa enerhiya sa kasalukuyang siglo ang mula sa mga produktong petrolyo.

Silyab Pokus | March 2022: Ipatupad ang tunay na reporma sa lupa
March 26, 2022

Ang Silyab ay ang rebolusyonaryong pahayagan sa rehiyong Bicol na inilalathala ng Partido Komunista ng Pilipinas-Bicol.

Silyab Pokus | March 2022
March 16, 2022

Ang Silyab ay ang rebolusyonaryong pahayagan sa rehiyong Bicol na inilalathala ng Partido Komunista ng Pilipinas-Bicol.

Silyab Polyeto | Magprotesta sa harap ng walang awat na pagtaas na presyo ng langis!
February 17, 2022 |

Ang walang tigil na pagsirit ng presyo ng langis ang isa sa mga pinakamalalaking dahilan ng lumulubhang paghihirap ng mamamayan. Mula Enero 2022, bawat linggo nagtataas ang presyo ng mga produktong petrolyo.

Silyab Polyeto | Magsasakang Bikolano, patuloy na bumangon sa matinding kahirapan at kagutuman, higit na labanan at ibasura ang Rice Liberalization Law!
February 17, 2022 |

Matagal nang gutom ang mga taong nagpapakain sa lipunan – ang mga magsasaka. Araw-araw nilang reyalidad ang iba’t ibang mukha ng pagsasamantala ng malakolonyal at malapyudal na sistema ng lipunan: ang pangangamkam at pang-aagaw ng lupa ng mga panginoong maylupa, kawalan ng tunay na reporma sa lupa at hagupit ng mga neoliberal na dikta ng mga imperyalista.

Silyab Special Issue | February 2022
February 17, 2022

Ang Silyab ay ang rebolusyonaryong pahayagan sa rehiyong Bicol na inilalathala ng Partido Komunista ng Pilipinas-Bicol.

Silyab Special Issue I | January 2022: Nanlaban
January 24, 2022

Ang Silyab ay ang rebolusyonaryong pahayagan sa rehiyong Bicol na inilalathala ng Partido Komunista ng Pilipinas-Bicol.

Silyab | Hulyo-Setyembre 2021
December 31, 2021

Rebolusyonaryong pahayagan sa rehiyong Bicol na inilalathala ng Partido Komunista ng Pilipinas-Bicol.