Archive of Armed struggle

“Red October” at “localized peace talks”, Guni-guni ng Rehimeng US-Duterte
September 25, 2018 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Sorsogon (Celso Minguez Command) | Samuel Guerrero | Spokesperson |

Nitong mga nakaraang linggo, pilit na ibinibenta ng rehimeng US-Duterte ang isang diumano ay planong pagpapabagsak sa kanya sa Oktubre na tinawag na “Oust Duterte Movement” na kinasasangkutan ng mga komunista, Magdalo ni Trillanes, Liberal Party at mga taong simbahan. Malinaw na isa lamang itong guni-guni at multo na ginawa ni Duterte upang bigyang matwid […]

Reject the US-Duterte's localized peace talks scheme
August 02, 2018 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command |

The New People’s Army-North Eastern Mindanao Region (NPA-NEMR), under the absolute leadership of the Communist Party of the Philippines (CPP), along with all revolutionary forces in the region, firmly reject the duplicitous and bogus localized peace talks peddled by the US-Duterte regime. On the other hand, the NPA-NEMR and all units under its command, absolutely […]

Biguin ang hungkag na localized peace talks, lumaban para sa tunay at makatarungang kapayapaan
July 23, 2018 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Benguet-Abra-Mt. Province-Ilocos Sur Quadriboundary (Antonio Licawen Command) |

Sa harap ng lumalalang krisis pangekonomya at panlipunan, ang pagtalikod ni Rodrigo Duterte sa usapang pangkapayapaan ay patunay na wala siyang balak na dinggin ang panawagan ng mamamayang Pilipino para sa tunay na reporma sa lupa, pambansang industriya, at pambansang kasarinlan. Hindi niya maikakaila na ang muling pagkalas niya sa usapang pangkapayapaan noong Hunyo ay […]

Deklarasyon ng pagwawakas sa unilateral na pansamantalang tigil-putukan
February 01, 2017 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee | New People's Army | National Operational Command |

Idinedeklara ngayon ng Komite Sentral ng Partido Komunista at ng Pambansang Kumand sa mga Operasyon ng Bagong Hukbong Bayan ang pagtatapos ng pansamantalang tigil-putukan na unilateral na idineklara noong Agosto 28, 2016.

On GRP President’s unilateral declaration of an indefinite ceasefire
August 21, 2016 | Communist Party of the Philippines |

The CPP welcomes the unilateral declaration by GRP President Duterte of an indefinite ceasefire to reciprocate the earlier 7-day ceasefire issued by the CPP and NPA. The CPP hopes it could soon match the GRP President’s indefinite ceasefire declaration with a unilateral declaration of an interim ceasefire. This declaration can be issued soon after the […]