Archive of Workers struggles

Ipagpatuloy ang rebolusyonaryong adhikain ng kilusang paggawa
May 01, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Read in: English Kasama ng sambayanang Pilipino at buong mundo ang NDF-Bikol sa paggunita ng Pandaigdigang Araw ng Uring Manggagawa. Ipinagdiriwang ng mga Bikolano ang mga tagumpay na natamo ng pandaigdigang kilusang paggawa para sa karapatan at kagalingan ng uring manggagawa. Pilit mang palabnawin ng naghaharing burgesya ang makasaysayang papel ng makauring pakikipagtunggali ng henerasyon […]

Manggagawa, Lansagin ang Pasistang Diktadurang Duterte!
May 01, 2021 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Albay (Santos Binamera Command) | Florante Orobia | Spokesperson |

Ngayong Mayo 1, ginugunita natin at sa buong mundo ang Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Araw ito ng napakalaking pagkilala para sa uring manggagawa sa kanilang napakalaking kontribusyon na nagtulak ng gahiganteng pag-unlad sa buong mundo saanmang larangan ng teknolohiya. Bigyang pugay natin ang mga manggagawang nagbuwis ng kanilang buhay para sa kapakanan ng manggagawang Pilipino, […]

Paigtingin ang panawagan para sa pambansang industriyalisasyon at tunay na repormang agraryo ngayong Pandaigdigang Araw ng Mga Manggagawa!
May 01, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Mindanao | Kabataang Makabayan-Southern Mindanao | Karina Magtanggol | Spokesperson |

Patuloy na bumubulusok ang ekonomiya ng bansa dahil sa palpak na pagtugon ng rehimeng US-Duterte sa pandemiyang COVID-19 at sa patuloy na pagsisilbi nito sa interes ng mga lokal at dayuhang naghaharing-uri. Bunsod nito ang pagkawala ng trabaho ng humigit-kumulang 9.1 milyong Pilipino, at 1.2 milyon sa mga ito ang hindi pa nakakabalik sa trabaho, […]

Panagutin si Bello at Duterte sa malawakang kawalan ng trabaho at huwad na mga programang pangkabuhayan
May 01, 2021 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | Guillermo Alcala | Spokesperson |

Nararapat lamang na panagutin ng mamamayang Pilipino sina Rodrigo Duterte at Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary Silvestre H. Bello III sa malawakang kawalan ng trabaho sa bansa, pagpapailalim sa mga manggagawa sa higit na mapang-aping kaayusan sa paggawa at malakihang pagkaltas ng sahod. Sa halip na isalba ang mamamayan mula sa pagkabaldado ng […]

Pasiglahin ang kilusang paggawa at ibagsak ang rehimeng US-Duterte!
May 01, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Nagpupugay ang Communist Party of the Philippines (CPP)-ST at lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon sa uring manggagawa at masang anakpawis sa buong mundo ngayong Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Nilantad at pinabilis ng pandemyang COVID-19 ang kabangkarotehan ng neoliberal na patakaran ng imperyalismo na sumasalanta sa buhay ng mga manggagawa. Sa gitna ng pandemya, dumaraming […]

Palakasin ang kilusang manggagawa at manguna sa pakikibaka para sa demokrasya at kalayaan
May 01, 2021 | Communist Party of the Philippines |

Read in: English | Bisaya | Hiligaynon Ang Partido Komunista ng Pilipinas, ang partido ng uring proletaryadong Pilipino, ay mahigpit na sumasaludo sa uring manggagawa sa buong daigdig at sa mga manggagawang Pilipino ngayong Mayo Uno. Ginugunita natin ngayon ang Pandaigdigang Araw ng Paggawa sa gitna ng matinding krisis ng monopolyong kapitalismo sa buong mundo […]