Ka Joma Sings!

01 Bayan Ko

β–½
BAYAN KO

Ang bayan kong hirang, Pilipinas ang pangalan
Perlas ng silangan sa taglay niyang kariktan
Ngunit sawimpalad sa minimithing paglaya
Laging lumuluha sa pagdaralita

Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak
Pag-ibig ang sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag
At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa

Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at pumipiglas
Bayan pa kayang sakdal dilag ang di magnasang makaalpas
Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha ko't dalita
Aking adhika makita kang sakdal laya

Kay sarap mabuhay sa sariling bayan
Kung walang alipin at may kalayaan
Ang bayang sinisiil, babangon, lalaban din
Ang silanga'y pupula sa timyas ng paglaya

Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at pumipiglas
Bayan pa kayang sakdal dilag ang di magnasang makaalpas
Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha ko't dalita
Aking adhika, makita kang sakdal laya
02 Sixteen Tons

β–½
SIXTEEN TONS 

some people say a man is made out of mud
a poor man's made out of muscle and blood
muscle and blood and skin and bones
a mind that's weak and a back that's strong

you load sixteen tons, what do you get
another day older, and deeper in debt
Saint Peter don't call me cause I can't go
I owe my soul to the company store

I was born one morning when the sun didn't shine
I picked up my shovel and I walked to the mine
I loaded sixteen tons of number 9 coal
and the straw boss said "Well, a-bless my soul"

you load sixteen tons, what do you get
another day older, and people on debt
Saint Peter don't call me cause I can't go
I owe my soul to the company store

I was born one morning, it was drizzling rain
fighting and trouble are my middle name
I was raised in the canebrake by an old mama lion
Cain't no-a high-toned woman make me walk the line

you load sixteen tons, what do you get
another day older, and people on debt
Saint Peter don't call me cause I can't go
I owe my soul to the company store

if you see me coming, better step aside
a lot of men didn't, a lot of men died
one fist of iron, the other of steel
if the right one don't a-get you, then the left one will

you load sixteen tons, what do you get
another day older, and people on debt
Saint Peter don't call me cause I can't go
I owe my soul to the company store
03 Tumindig Ka

β–½
Tumindig Ka

(instrumental)
tumindig ka, masdan ang kabundukan
pinagmumulan ng hangin, araw at tubig
ikaw na nagpapadaloy sa mga ilog
ikaw na naghahasik ng bwelo ng diwa

tumindig ka, masdan ang iyong palad
higpitan ang kapit sa iyong kapatid
magkaisa tayong dugo ang nag-ugnay
ngayon ang simula ng kinabukasan

iligtas mo kami sa panginoong mapang-alipin
tupdin ang hustisya at pagkakapantay-pantay
ihipan tulad ng hangin ang bulaklak sa bitak
linisin tulad ng apoy ang kanyon at pusil

mangyari nawa ang loob mo dito sa lupa
bigyan kami ng lakas-loob para lumaban
ihipan tulad ng hangin ang bulaklak sa bitak
linisin tulad ng apoy ang kanyon ng pusil

tumindig ka, masdan ang iyong palad
higpitan ang kapit sa iyong kapatid
magkaisa tayong dugo ang nag-ugnay
ngayon at sa oras ng ating pagpanaw

amen, amen, amen
04 Guantanamera

β–½
Guantanamera

Guantanamera, guajira, Guantanamera
Guantanamera, guajira, Guantanamera

yo soy un hombre sincero
de donde crece la palma
yo soy un hombre sincero
de donde crece la palma
y antes de morime quiero
echar mis versos del alma

Guantanamera, guajira, Guantanamera
Guantanamera, guajira, Guantanamera

mi verso es de un verde claro
y de un carmin encendido
mi verso es de un ver de claro
y de un carmin encendido
mi verso es de un ciervo herido
que busca en el monte amparo

Guantanamera, guajira, Guantanamera
Guantanamera, guajira, Guantanamera

con los pobres de la tierra
quiero yo mi suerte echar
con los pobres de la tierra
quiero yo mi suerte echar
el arroyo de la sierra
me complace mas que el mar

Guantanamera, guajira, Guantanamera
Guantanamera, guajira, Guantanamera
Guantanamera, guajira, Guantanamera
Guantanamera, guajira, Guantanamera

instrumental

Guantanamera, guajira, Guantanamera
Guantanamera, guajira, Guantanamera

ako'y lalaking sinsero
sa lupa ng mga palma
ako'y lalaking sinsero
sa lupa ng mga palma
nais kong bago yumao
umawit ng tula ng diwa

Guantanamera, guajira, Guantanamera
Guantanamera, guajira, Guantanamera

tula ko'y luntian malinaw
at pulang nag-aalab
tula ko'y luntiang malinaw
at pulang nag-aalab
tula ko'y usang may sugat
na nagkanlong sa gubat

Guantanamera, guajira, Guantanamera
Guantanamera, guajira, Guantanamera

sa piling ng mahihirap
ay nais kong makibaka
sa piling ng mahihirap
ay nais kong makibaka
ang bukal sa kabundukan
mas maginhawa kaysa dagat

Guantanamera, guahira, Guantanamera
Guantanamera, guahira, Guantanamera
Guantanamera, guahira, Guantanamera
Guantanamera, guahira, Guantanamera
Guantanamera, guahira, Guantanamera
Guantanamera, guahira, Guantanamera
05 Pag-ibig sa Tinubuang Lupa

β–½
Pag-ibig sa Tinubuang Lupa

Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya
sa pagkadalisay at pagkadakila
gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa
aling pag-ibig pa, wala na nga wala

walang mahalagang hindi inihandog
nang may pusong wagas sa bayang nagkupkop
dugo yaman dunong, katiisa't pagod
buhay ma'y abuting magkalagut-lagot

ang nakaraang panahon ng aliw
ang inaasahang araw na darating
ng pagkatimawa ng mga alipin
liban pa sa bayan, saan tatanghalin

sa aba ng abang mawalay sa bayan
gunita ma'y laging sakbibi ng lumbay
walang alaala't inaasam-asam
kundi ang makita'y lupang tinubuan

kayong nalagasan ng bunga't bulaklak
kahoy niyaring buhay, na nilanta't sukat
ng bala-balakid, makapal na hirap
muling manariwa't sa baya'y lumiyag

ipakahandug-handog ang buong pag-ibig
hanggang sa may dugong ubusing itigis
kung sa pagtatanggol, buhay ay kapalit
ito'y kapalaran at tunay na langit

aling pag-ibig pa ang hihigit kaya
sa pagkadalisay at pagkadakila
gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa
aling pag-ibig pa, wala na nga, wala
gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa
aling pag-ibig pa, wala na nga, wala
06 The Windmills of Your Mind

β–½
Windmills of your mind

round like a circle in a spiral
like a wheel within a wheel
never ending nor beginning
on an ever spinning grill
like a snowball down a mountain
or a carnival balloon
like a carousel that's turning
running rings around the moon
like a clock whose hands are sweeping
past the minutes on its face
and the world is like an apple
whirling silently in space
like the circles that you find
in the windmills of your mind

like the tunnel that you follow
to a tunnel of its own
there are hollows in the cavern
where the sun has never shone
like a door that keeps revolving
in a half forgotten dream
like the ripples from a pebble
someone tosses in a spring
like a clock whose hands are sweeping
past the minutes on its face
and the world is like an apple
whirling silently in space
like the circles that you find
in the windmills of your mind

keys that jingle in your pocket
words that juggle in your head
why did summer go so quickly
was it something that you said
lovers walk along the shore
and leave the footprints on the sand
as the sound of distant rolling
miss the fingers of your hand
pictures hanging in the hallway
and the fragment of a song
half-remembered names and faces
but to whom do they belong
when the music was over
you were certainly aware
that the autumn leaves were turning
through the color of her hair

instrumental

like a circle in a spiral
like a wheel within a wheel
never ending nor beginning
on an ever spinning grill
as the images unwind
like the circles that you find
in the windmills of your mind
07 Awit ng Proletaryo

β–½
Awit ng Proletaryo

Dantaon hinubog mo mga lipunan sa mundo
ang kabihasnan ay naitatag sa dugo at pawis mo
mga palasyo ng hari ikaw ang nagtayo
ikaw rin ang humukay ng mga palamuting ginto

pasan-pasan mo ang hirap sa daan-daang taon
walang dangal, walang bukas, alipin ng mga panginoon
pasan-pasan mo ang hirap sa daan-daang taon
walang dangal, walang bukas, alipin ng mga panginoon

mga yamang nilikha mo, tangi nilang luho
tuwang-tuwa, nagpapasasa sa mga paghihirap mo
kaya sa araw ding ito, ikaw ay magpasya
at sa lakas ng proletaryo, wakasan pagsasamantala

pasan-pasan mo ang hirap sa daan-daang taon
walang dangal, walang bukas, alipin ng mga panginoon
pasan-pasan mo ang hirap sa daan-daang taon
walang dangal, walang bukas, alipin ng mga panginoon

pasan-pasan mo ang hirap sa daan-daang taon
walang dangal, walang bukas, alipin ng mga panginoon
pasan-pasan mo ang hirap sa daan-daang taon
kaya dapat bumangon ka, lipulin ang pamamanginoon
kaya dapat bumangon ka, lipulin ang pamamanginoon
08 Bella Ciao

β–½
Bella Ciao

una manana de sol radiante
o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
una manana de sol radiante
tendre en mis manos al oppressor

es mi deseo, seguir luchando
o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
es mi deseo, seguir luchando
con el martilyo y con la hoz

y asi yo muero, en el combate
o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
y asi yo muero, en el combate
toma en tus manos mi fusil

soy partisano, toda la vida
o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
soy partisano, toda la vida
y partisano he de morir

isang umagang maaliwalas
o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
isang umagang maaliwalas
ating gapiin ang mapang-api

ating hangarin ituloy ang laban
o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
ating hangarin ituloy ang laban
ating gamitin ang maso at karet

kung sa paglaban ako'y bumagsak
o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
kung sa paglaban ako'y bumagsak
damputin mo ang baril ko

ako'y partisano buong buhay
o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
ako'y partisano buong buhay
at partisano hanggang hukay

ako'y komunista buong buhay
o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
ako'y komunista buong buhay
at komunista hanggang hukay
09 Internationale

β–½
INTERNASYUNALE

bangon sa pagkakabusabos
bangon mga bihag ng gutom
katwiran ay bulkang sasabog
buong lakas na nagdadagundong

gapos ng kahapo'y lagutin
tayong api ay magbalikwas
tayo ngayo'y inaalipin
subalit ating ang bukas

ito'y huling paglalaban
magkaisa nang masaklaw
ng internasyunale ang sangkatauhan
ito'y huling paglalaban
magkaisa nang masaklaw
ng internasyunale ang sangkatauhan

wala tayong maaasahang
bathala o manunubos
kaya't ang ating kaligtasa'y
nasa ating pagkilos

manggagawa bawiin ang yaman
kaisipa'y palayain
ang maso ay ating tanganan
kinabukasa'y pandayin

ito'y huling paglalaban
magkaisa nang masaklaw
ng internasyunale ang sangkatauhan
ito'y huling paglalaban
magkaisa nang masaklaw
ng internasyunale ang sangkatauhan

manggagawa at magsasaka
ating partido'y dakila
palayasin ang mga gahaman
sa anakpawis ang daigdigan

wakasan pagsasamantala
ng mga buwitre at uwak
sa umagang sila'y maglaho
mapulang araw sisikat

ito'y huling paglalaban
magkaisa nang masaklaw
ng internasyunale ang sangkatauhan
ito'y huling paglalaban
magkaisa nang masaklaw
ng internasyunale ang sangkatauhan


 

Download all songs including lyrics