Mga artikulo sa Bisaya (Articles in Bisaya)

Pakusgon ang pagsukol sa nagkagrabeng interbensyong militar ug pagpanghulhog og gyera sa imperyalismong US
April 07, 2024

Sa mosunod nga mga semana ug bulan, siguradong atubangon sa katawhang Pilipino ang dugang paggrabe sa interbensyong militar sa imperyalismong US ug mga kaalyado niining nasud sa Pilipinas sa pagpanghulhog og gyera batok sa China. Dili layong mosangpot sa armadong kumprontasyon ang opensibong mga aksyon sa US ug mga alyado niini kontra China sulod niining […]

Ika-55 anibersaryo sa BHB,
 gisaulog
April 07, 2024

Nagkahiusa sa diwa, nakataas-kamao nga gisaulog sa mga kadre ug myembro sa Partido Komunista ng Pilipinas, mga manggungubat ug kumander sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), sa mga alyadong organisasyon sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ug sa rebolusyonaryong masa ang ika-55 nga anibersaryo sa BHB niadtong Marso 29. Kadungan sa anibersaryo, nanawagan ang […]

Rebolusyonaryong 
pagsaulog sa ICR
April 07, 2024

PUNO SA REBOLUSYONARYONG kadasig ug kalipay nga nagsaulog ang mga rebolusyonaryong pwersa ug masa sa adlaw sa ika-55 nga anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa lain-laing bahin sa Ilocos ug Cordillera, ug sa mga lungsod sa rehiyon. Sa maong pagsaulog, gibasa ug gihisgutan ang pamahayag sa Komite Sentral sa Partido alang sa ika-55 nga […]

Kumperensya sa teorya kalabot
 sa mga krisis sa imperyalistang
 ekonomiya, gilunsad
April 07, 2024

Malampuson nga gilunsad gikan Marso 28 hangtud Marso 29 sa Amsterdam, The Netherlands, ang Internasyunal nga Kumperensya sa Teorya mahitungod sa mga Krisis sa Imperyalistang Ekonomiya. Gisalmutan kini sa 98 ka delegado ug representante gikan sa mga grupo ug partidong proletaryo, anti-imperyalista ug demokratiko gikan sa 18 ka nasud. Kini na ang ikaduhang kumperensya nga […]

85th IB, giambus sa BHB-Quezon
April 07, 2024

MAPANGAHASONG GIAMBUS SA mga Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Quezon (Apolonio Mendoza Command) ang 30-katawong yunit sa 85th IB nga nag-operasyon sa Barangay Doña Aurora, Calauag niadtong Marso 25, alas-6 sa gabii. Tulo ang nataho nga nasamdan sa mga pasistang sundalo. Matud sa pamahayag ni Ka Cleo del Mundo, tigpamaba sa BHB-Quezon, gipabusikaran sa […]