1 Patay, 1 Pilason sa 62nd IB sa Guihulngan City

Isa patay kag isa man pilason sa tropa sang 62nd IB sang ginharas sang isa ka yunit sang New People’s Army idalom sa Leonardo Panaligan Command (LPC-NPA) ang Casingan Army Detachment sa Brgy. Trinidad, Guihulngan City pasado alas 6:00 sang gab-i, Hulyo 30.

Ini ang sabat sang LPC-NPA sa mga focused military operation (FMO) kag madata na nga mga kalapasan sang nasambit nga pasistang tropa sa tawhanon nga kinamatarung kaangay sang iligal nga pagpang-aresto, pagpangkastigo, pagpamahug, kag pilit nga pagpasurender sa mga sibilyan ilabi na gid ang brutal nga pagpamatay sa mga mangunguma. Nadumduman tuig 2022-2023, brutal nga ginpatay sang berdugong 62nd IB si Pompeo Landisa, Greg Cantela, Victoriano Baldonado, Orlando Fat kag pagmasaker sa pamilya Jacolbe sadtong Hulyo 26, 2022 diin patay si Cristina Jacolbe, 16 anyos nga si Everly Kee Jacolbe kag Rodan Montero, tanan sang Brgy. Trinidad, Guihulngan City.

Wala sang palaabuton nga hustisya ang pamilya sang mga biktima sang pagbayolar sang tawhanon nga kinamatarung sa reaksyonaryong korte sang estado. Wala man sang malauman nga hustisya-sosyal ang pigos nga kadam-an nga pumuluyo sa inutil, korap kag tuta nga rehimen US-Marcos Jr.

Ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan sa pagpamuno sang Communist Party of the Philippines (CPP) ang determinado nga nagatib-ong sang matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon. Pursigido nga ginasulong ang demokratiko nga rebolusyon sang banwa paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa nga nanguna nga ginapatuman sang NPA bilang hinganiban sa pag-agaw sang gahum pulitika sa reaksyon sa katumanan sang tunay, makatarunganon nga kalinong kag hustisya-sosyal.

Paslawon ang FMO sang pasistang militar sa Central Negros! Isulong ang inaway banwa tubtob sa kadalag-an! ###

1 Patay, 1 Pilason sa 62nd IB sa Guihulngan City