1 Patay, 1 Samaron sa 62nd IB sa Canlaon City

Isa patay kag isa ang pilason sa mga katapo sang 62nd IB nga naga-operasyon sa sityo Batang-batangan, Brgy Bucalan, Canlaon City, Negros Oriental sang ginharas sang New People’s Army sadtong Marso 6, 2023 ala 1:30 sang hapon. Pasulit-sulit nga nagabinutig ang militar nga nagapanginwala sang ila mga kaswalti sa mga opensiba sang NPA.

Madinalag-on nga natigayon sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army ang opensiba batok sa pasistang tropa bangud sang suporta sang malapad nga masa. Sabat man ini sang NPA sa madugay na nga mga reklamo sang mga residente sa madata nga human right’s violations nga ginkomiter sang nasambit nga berdugong militar. Militarisasyon kag ala Martial Law ang ginpaluntad sang militar sa lugar halin pa sadtong Disyembre 2022 tubtob subong Marso 2023 nga pagtiner sang militar sa lugar. Ginasaka ang ila mga puluy-an sa tion sang kagab-ihon. Nadisturbo ang ila mahamuok nga pagtulog kag pagpanguma sa nasambit nga baryo. Masami sila nga ginapatawag para sa interogasyon kag imbestigasyon kaangot sa presensya sang NPA. Pilit nga ginakumbinse agud himuon nga tagpaniktik sang militar batok sa CPP/NPA. Masami ginapasibangdan sila nga suporter sang NPA kon indi man sila magkooperar sa pasistang tropa.

Samtang ara ang presenya sang militar sa ila lugar, wala sang seguridad ang kabuhi kag pangabuhian sang pumuluyo. Nagatuga lamang sang grabe nga kakugmat kag wala sang kaseguruhan ang pagpauli sang ila mga kabataan gikan sa trabaho kag pag-eskwela sa tion sang kagab-ihon.

Hugot nga ginamando sa mga yunit sang NPA nga maglunsar sang taktikal nga opensiba batok sa AFP, PNP, para-militar kag iban pa nga mapintas nga makinaryas sang estado. Silotan ang pasistang tropa militar!

Padayon nga mag-isa ang pumuluyo! Palayason ang berdugong 62nd IB sa kaumahan sa Central Negros!

1 Patay, 1 Samaron sa 62nd IB sa Canlaon City