3 tropa ng AFP patay sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng AFP at NPA-Aurora

, ,

Mariing kinukundena ng NPA-Aurora sa ilalim ng Josepino Corpuz Command-Gitnang Luzon ang walang patumanggang pagpapaputok ng tropa ng 7th DRC sa mga sibilyang inabutan ng engkwentro sa Barangay Toytoyan, Dipaculao, Aurora na nagdulot ng ilang kaswalti sa mga sibilyan sa lugar. Sa katunayan, isang kabataang estudyante sa baryo ang natamaan at namatay.

Kaninang alas-7 ng umaga ay nagkaroon ng engkwentro ang NPA-Aurora at tropa ng AFP.

Halos ilang araw pa lamang nakakabalik sa kanilang mga uma at kaingin ang mga tao sa nasabing lugar dahil mula Abril nitong taon ay pinagbawalan na silang pumunta ng malaya sa kanilang bukid, niyugan, at gulayan. Ito ang pamalagiang daing ng mga residente sa lugar.

Nais naming ipabatid sa publiko na nakakatiyak ang NPA na tanging sa armadong tropa lamang ng AFP ang direksyon ng mga balang pinakawalan ng mga kasama. Sama-samang lumaban at nag-aalalayan ang mga kasama hanggang makalayo sa pinangyarihan ng enkwentro.

Labis na pinasisinungalingan ng NPA-Aurora na may nasawi sa aming hanay. Bagkus, ang mga naglabasang mga larawan sa social media ay mga tropa ng AFP na pinalabas lamang nila na mga NPA upang maghugas ng kahihiyan sa halos ‘di matapos-tapos na sustinidong focused military operation (FMO) nitong nagdaang mga buwan, mula pa pagtuntong ng taong 2024.

Ang mga magastos na operasyong militar na ito ay hindi lamang lumulustay sa pondo ng bayan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na operasyon na gumagamit ng mga sopistikadong kagamitan tulad ng mga drone at pagpapalipad ng Spyplane kundi ito rin ay nagdulot na malawakang dislokasyon sa kabuhayan ng mga masang magsasaka at magniniyog na pinagbabawalang pumunta sa kanilang mga taniman sa panahon ng mga operasyong kombat.

Patunay ito na hindi magagapi ang NPA sa Gitnang Luson.

Nananawagan ang CPP-NPA-NDF-Aurora na magkaisa ang mamamayan na maggiit ng karapatan sa kabuhayan. Sa mga taong simbahan, mga organisasyong mapangkawanggawa at sa mga totoong public servant ay nananawagan kami na tulungan ang mga residenteng tiyak na gigipitin ng AFP na magdudulot ng kawalan ng hanapbuhay at paglabag sa kanilang mga karapatang pantao.

Sa mga mamamayan ng Aurora, kailangang manindigan at igiit ang karapatan sa kabuhayan. Huwag hayaan ang AFP na pigilan ang inyong karapatan para sa mapayapang paghahanapbuhay.

3 tropa ng AFP patay sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng AFP at NPA-Aurora