3ID,PA kag PRO-6 indi hungod nga nag-ako sa paglapas sa kinamatarung sa ila pagpatay kay Bocala

Read in: English

Indi makakilibot ang paghinambog ni Mr. Cenon Pancito nga tagpamaba sang 3ID,PA sa Jamindan, Capiz sa mga interbyu sa radyo angut sa ila pagpatay sa 75 anyos nga si Reynaldo Bocala kag sang iya katimbang nga tigulang nga si Willie Epago. Upod sa PNP-CIDG-6, ginahugyaw nila ang pagpatay kay Bocala bilang “paglab-ot sang hustisya”. Para sa mga masupog nga bayaran kag pasista, matarung ang pagpatay sang mga tigulang kag masakiton. Ginhambal pa sang wala balatyagon nga tagpamaba nga “ok lang nga pamatyon ang kababaihan kag pamatan-on” para malab-ot ang ila himu-himo nga “hustisya”. Sa pagkamatuod, ang mga pulis kag militar nga imbolbado sa pagpatay kay Bocala mga wala sang huya nga mga kriminal kag maton.

Ginapamatud-an sa mga pabutyag sang pamahug sang tagpamaba sang militar nga wala nila ginakilala kag ginasunod ang layi sa inaway nga nakasaad sa International Humanitarian Law (Geneva Conventions) kag sa 1998 GRP-NDFP Comprehensive Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Ila ginbalewala nga si Bocala bangud sa iya katigulangon kag ginabatyag nga medikal nga kondisyon may kinamatarung nga ginagarantiyahan sang CARHRIHL bilang hors de combat o wala ikasarang nga magbato. Wala kami nagapati sa mga pag-ako sang butigon nga pulis kag militar nga may armas kag nagbato si Bocala kag ang iya katimbang.

Sang nagligad nga Disyembre 2020, ang 3ID,PA kag PNP-CIDG 6 man ang nagpatay sa 3 ka senior citizen sa ila pagmasaker sa Tapaz 9 sa Capiz. Ini nga mga berdugo amo man ang ara sa likod sang brutal nga pagpamatay sang mga makitawhanon nga aktibista kag indi armado nga mga sibilyan kag padayon nga nagasabwag sang kakugmat sa mga komunidad sang mangunguma sa kaumhan sang Panay. Sa ila pagsunod sa mga kontra-pumuluyo nga programa sa kontra-insurhensiya kag polisiya sa pagpatay sang indi armado nga mga sibilyan, ila ginabuyagyag ang ila kaugalingon bilang mga kahimbon nga gang sang mga kriminal.

Pagasilutan ang pasista nga 3ID,PA kag PNP sa ila madamo nga krimen batuk sa pumuluyo.

Pinakamataas nga pagsaludo kanday Kaupod Reynaldo Bocala kag Willie Epago!
Mabuhay ang mga rebolusyonaryo nga martir!
Silutan ang terorista nga si Duterte kag iya mga idu-ido sa sulod sang AFP kag PNP!

3ID,PA kag PRO-6 indi hungod nga nag-ako sa paglapas sa kinamatarung sa ila pagpatay kay Bocala