62nd IB Intel Asset sa La Libertad, Ginsilotan sang NPA

Silot kamatayon ang ginpatuman sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army kay Levy Sanoy sang Sityo Manghuya, Barangay Aya banwa sang La Libertad, Negros Oriental sadtong Agosto 21, 2023 alas 5:00 sang hapon, matapos ang desisyon sang Rebolusyonaryong Korte sang Pumuluyo.

Si Levy Sanoy ang masupog nga taglaksam sang luna sang duta nga palangabuhian sang kaangay niya nga mangunguma sa lugar. Nagapamahug sa iya mga biktima paagi sa pagpanaya kag pagpalupok sang iya ginahupot nga ilegal nga armas luthang.

Masupog man si Sanoy nga tag-organisa sang grupo sang “PULAHAN” sa nasambit nga lugar. Ang mga “PULAHAN” ang armado kag panatiko nga grupo sa lugar nga nagserbe force-multiplier sang PNP-La Libertad kag 62nd IB nga ginagamit sa kampanya kontra-insurhensya.

Isa man si Sanoy sa mga masupog nga Intel Assets sang 62nd IB sa La Libertad nga nagapaniktik sa hulag sang NPA kag regular nagareport sa Barangay Pacuan 62nd IB Patrol Base.

Tuig 2022 ginpaandaman na sang NPA si Levy apang padayon gihapon sa iya mga kontra-pumuluyo kag kontra-hublag nga gawi. Nagserbe man siya nga giya sa mga operasyon sang 62nd IB sa boundary sang La Libertad, Binalbagan kag Isabela.

Gina-athag lang sang NPA nga indi tanan nga panatiko nga grupo sa La Libertad kag Jimalalud, Negros Oriental ang target sang New People’s Army kundi ang may kaangay lang nga gawi ni Levy Sanoy. Apang kon nagapabilin ini nga gawi sa pipila nga mga katapu-an sang nasambit nga grupo, ang LPC-NPA indi man magduha-duha sa pagsilot sa inyo sandig sa kabug-aton sang kaso nga inyo nakomiter.#

62nd IB Intel Asset sa La Libertad, Ginsilotan sang NPA