62nd IB Nagapamahug sa Pumuluyo sa Tunga sang Grabe nga Halit sang El Niño

,

Sa tunga sang El Niño nga kalamidad nga gina-atubang sang mga mangunguma sa Central Negros, ang mga tropa sang berdugong 62nd IB wala huya nga nagapanglusob sa mga komunidad sang mangunguma sa Guihulngan City, Negros Oriental kag La Castellana, Negros Occidental.

Marso 10–wala huya nga ginlusob sang mga pasistang 62nd IB ang Barangay Planas proper, Guihulngan City. Pilit nga ginpatawag ang mga pumuluyo sa ginhimo nga pulong-pulong sa tuyo nga pahugon ang mga pumuluyo kag pilit nga ginapasurender. Ginapamalay-balay ang mga ginadudahan nga supporter sang NPA.

Marso 11–ginlusob man sang nasambit nga berdugong tropa ang Barangay Binobohan proper, Guihulngan City. Pilit gihapon nga ginpatambong ang mga mangunguma sa ginahimo nga pulong-pulong. Liwat nga ginapahug kag ginapasurender ang mga pumuluyo.

Samtang ginlusob man sang pasistang 6nd IB ang mga sityo sang Linggahub kag Mercedes, tanan sakop sang Barangay Sag-ang, La Castellana. Desperado nga ginsaka ang mga panimalay sang mga residente kag pilit nga ginapasugid sa presensya sang NPA.

Nagakabalaka ang mga mangunguma sa ila seguridad. Nagasigahum man sila nga hinanali nga buligan sang reaksyonaryo nga gobyerno ang ila gina-antus nga grabe nga tag-ilinit. Nagtuga sang kahalitan ang EL Niño sa ila ikaayong-lawas, pananom kag mga kasapatan apang sa baylo, militarisasyon ang nangin sabat sang reaksyonaryo nga gobyerno.

62nd IB Nagapamahug sa Pumuluyo sa Tunga sang Grabe nga Halit sang El Niño