62nd IB pilason sa Isabela

Pilason ang isa ka suldado sang berdugong 62nd IB sang ginharas sang isa ka yunit sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) sadtong Hulyo 25, 2023 alas 7:30 sang gab-i ang 62nd IB Bravo Coy nga nahamtang sa Brgy. Sikatuna, Isabela, Negros Occidental. Hungod naman gintago sang nasambit nga tropa ang ila kaswalti sa publiko sa pihak sang mga saksi nga residente sa lugar.

Ini nga aksyon militar sang NPA ang kongkreto nga sabat sa padayon nga militarisasyon kag madata nga pagbayolar sang tawhanon nga kinamatarung sang pasistang 62nd IB sa Central Negros.

Ginapanawagan sang LPC-NPA ang tanan nga yunit milisya, iban pa nga mga yunit gerilya upod sa NPA dira sa absoluto nga pagpamuno sang Communist Party of the Philippines (CPP) nga maglunsar sang politiko-militar nga opensiba batok sa sentro nga kaaway. Pamatukan kag hublasan ang maki-dumuluong kag kontra-pumuluyo nga mga laye kag iban pa nga pakana sang inutil nga rehimen US-Marcos Jr.

Ilunsar ang lapnagon kag madaugon nga taktikal nga opensiba! Palayason sa kaumahan kag silotan ang pasistang AFP, PNP upod sa korap nga NTF-Elcac!

62nd IB pilason sa Isabela