AFP Intel Asset sa Moises Padilla Ginsilotan sang NPA

Patay si Divine Anubong sang ginpatuman sang NPA ang silot-kamatayon sandig sa mando sang Rebolusyonaryong Korte sang Pumuluyo. Ginsilotan si Divine kahapon Enero 30, 2023 alas 4:50pm sa sityo Subo, Brgy Macagahay, Moises Padilla, Negros Occidental.

Si Divine ang nagapangatubang sang kontra-pumuluyo kag kontra-rebolusyon nga kaso tanda sang malawig na nga pagtraidor sa pumuluyo kag rebolusyonaryong kahublagan. Masupog siya nga Intel Asset sang militar sa pagpaniktik sa hulag sang New People’s Army sa lugar. Regular nga nagareport sa Brgy Montilla Army Detachment, Moises Padilla.

Si Divine ang pila na ka beses nga gin-istorya sang NPA para edukahon kag pa-andaman apang padayon gihapon sa iya gawi nga magpaniktik sa masa kag pulang hangaway. Pabilin nga nagpakatig-a si Divine kag labi pa nga nagsupog.

Tuig 2010 pa nga napamatbatan sang rebolusyonaryong korte, apang wala pa gilayon ginpatuman sang NPA sa tuyo nga maistorya kag magbag-o. Tuig 2021 ginreview ang kaso agud mahatagan pa gid sang tsansa si Divine, apang padayon nga nagapalagyo kag Indi mag-atubang sa iya kaso. Sa baylo padayon siya sa iya gawi nga magtraidor sa pumuluyo kag rebolusyonaryong kahublagan.

Liwat ang LPC-NPA nagapanawagan sa tanan nga may kaso nga gina-atubang sa Rebolusyonaryong Korte sang Pumuluyo. Magpalapit sa mga yunit sang CPP-NPA sa inyo lugar agud atubangon sa madali nga panahon. Sa ginsiling na, indi magduha-duha ang NPA sa paglagas sa inyo sandig sa kabug-aton sang kaso nga inyo nakomiter.

AFP Intel Asset sa Moises Padilla Ginsilotan sang NPA