Angut sa natabo nga engkwentro sa Sitio Mayong Brgy. Tordesillas Sibalom, Antique

Kabutigan ang ginpahayag ni Lt. Col. Benedict Batara angut sa natabu nga engkwentro sa Sitio Mayong Brgy. Tordesillas Sibalom, Antique, kahapon nga adlaw, Abril 18, 2020, pasado alas-10 sang aga.

Nakapreparar na ang yunit sang New People’s Army- Mt. Napulak Command antes pa man tuyo nga lusubon sang yunit sang 61st IB. Wala sang myembro sang NPA ang nadakpan, nasamaran ukon napatay sa nasambit nga engkwentro. Wala man sang mga gamit kag pusil nga nabilin sa lugar nga natabuan sang insidente.

Bangud sa ila kapaslawan nga kubkubon ang yunit sang NPA, 8 ka mga sibilyan nga lunsay pumuluyo sang Brgy. Igpanulong Sibalom, Antique ang gindakop kag ginpatu-patuan nga mga myembro sang NPA. Ang nasambit nga mga sibilyan ang mga mangunguma kag pamatan-on nga nagapamuhag sang putyukan agud makabulig sa ila palangitan-an sa tunga sang krisis sa COVID 19 kag pagpabaya sang gubyerno.

Lunsay kabutigan man ang madugay na nga ginawalwal nga may mga menor-de-edad nga katapu sang NPA. Bangud ang mga 18 anyos pasaka nga may maayo nga panglawason kag pamensaron ang pwede lang nga magpatapu sa NPA.

Indi san-o man mangin madinalag-on ang plano sang rehimeng US-Duterte nga papason ang NPA sa sulod lamang sang nabilin nga 2 ka tuig sang iya termino. Pat-ud nga kapaslawan lang ang malab-ot sang mga pagpaninguha nga ini bangud malapad kag madalum na nga nakapanggamot ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa pumuluyo.

 

Angut sa natabo nga engkwentro sa Sitio Mayong Brgy. Tordesillas Sibalom, Antique