Atake sang AFP sa NPA nagtuga sang mga kaswalti sa militar, sibilyan hungod nga ginpatay sang AFP

Nagtuga sang kaswalti sa militar ang duha ka magkasunod nga engkwentro sa tunga sang AFP kag mga yunit sang New People’s Army sa idalum sang Jose Percival Estocada Jr Command.

Tatlo ang pilason sa 82nd IB sa engkwetro sa tunga sang isa ka yunit sang NPA sa Sityo Tagbakan, Barangay Jayobo, Lambunao, Iloilo sadtong Disyembre 9, alas 8:00 sang aga. Sa pihak sang ila paghinago, indi gid malipod sa madamo nga pumuluyo nga naka saksi sang ila mga kaswalidad.

Kabutigan naman ang pahayag sang militar nga may ikaduha nga hugnat sang encounter sa Sityo Tagbakan sang Disyembre 10 sang aga. Ang matuod, hungod nila nga ginpatay kag ginpasibangdan nga NPA ang isa ka sibilyan nga si Bombik Vicente nga may deperensya sa paminsaron.

Samtang indi naman magnubo sa tatlo ang napatay magluwas pa ang mga napilasan sa kubay sang 12th IB sang ginpalukpan ang mga ini sang isa naman ka yunit sang NPA sa Barangay Manaripay, Calinog, Iloilo sang Disyembre 10, alas 4:50 sang hapon. Hungod nga gintago sang AFP ang ila mga kaswalti kag sekreto nga ginpagwa sa encounter site sang kaagahon sang Disyembre 11.

Wala naman sang kaswalti sa mga yunit sang NPA sa duha ka engkwentro.

Hustisya para sa pumuluyo ang naagum nga kaswalti sang AFP. Madugay na nga ginareklamo sang pumuluyo ang kahalitan kag paglapas sa tawhanon nga kinamatarung nga ginahimo sang militar sa ila mga operasyon.

Mabaskug nga ginakondenar sang NPA ang pag-ulamid kag pagpatay sang AFP sa sibilyan kag mga ginahimo nga pamahug, pagpasurender bisan wala sang kaso, pagransak sang pamalay, pagkontrol sang pinamaklan, pag-rekisa sang mga dala sang pumuluyo, pagdumili sa pagkadto sa ulumhan, istorbo sa matag-adlaw nga pagpangabuhi kag iban pa.

Nagapanawagan ang NPA sa tanan nga biktima kag pumuluyo nga sukton ang gobyerno sang danyos kag pasabton ang militar sa ila gintuga nga kahalitan kag magdemanda sang ayuda sa pagkatublag sang ila palangabuhian. Nagakadapat lang nga magdemanda ang pumuluyo nga palayason ang militar sa kaumhan.

Nagapanawagan man ang NPA sa mga LGU, taong simbahan, mga organisasyon kag indibidwal nga nagasakdag sang tawhanon nga kinamatarung nga hatagan igtalupangod kag imbestigaran ang mga krimen kag kahalitan sangAFP sa pumuluyong tumandok kag mangunguma.

Padayon nga nagatindog ang NPA batuk sa pagpamigos kag pagpanghimulos. Bilang suldado sang mga kubos pirme handa ang NPA nga magbato kag magdepensa para sa kaayuhan sang pumuluyo.

Sukton kag pabayaron ang berdugo kag teroristang 12th IB kag 82nd IB!
Padayon nga manindugan kag magbato para sa kalinong kag hustisya!
Pamatan-on magpatapu sa NPA!

Atake sang AFP sa NPA nagtuga sang mga kaswalti sa militar, sibilyan hungod nga ginpatay sang AFP