Bantayog nga dili matay-og

,

Gikan sa kinapusoran sa kalasangan ug kabukiran hangtud sa kapatagan ug kabaybayonan, ang katawhan sa Norte ug iyang rebolusyonaryong kalihukan mihatag sa ilang pagsaludo ug pasidungog kang Kaubang Rogelio “Ka Cocoy” Posadas sa okasyon sa unang tuig nga kasumaran sa iyang pagkamartir karong adlawa pinaagi sa pagpakayab sa gatusan ka Pulang bandera kadungan sa pag-isa sa ilang mga armas ug kinumo.

Samtang ang mga yunit sa New People’s Army ubos sa Roselyn Jean Pelle Command (RJPC-NPA) mopahigayon sa hilom nga 21-gun salute nga sundan sa nagkalain-laing programa uban sa masa. Ang mga sanga ug grupo sa Partido ug organisasyong masa sa kalungsoran ug kasyudaran maglunsad usab sa simple, apan mabulukon nga mga tinagong aktibidad taliwala sa mga operasyong paniktik ug kombat nga gilunsad sa kaaway.

Usa ka bantayog nga dili matay-og si Ka Cocoy ug tinubdan sa walay pagkahubas nga rebolusyonaryong optimismo ug pagsalig sa mga batakang prinsipyo atubangan sa mga dagkong kalisdanan, internal nga kahuyangan ug uban pang babag sa pag-abante.

Ang bangis niyang gidangatan (gidakop human walay kaluoy nga gipatay) sa kamot sa pasistang militar usa ka tuig na ang milabay wala makapalong sa kalayo sa rebolusyon. Kundili dugang napanday ang masa ug mga rebolusyonaryong pwersa sa pakigharong sa kaaway, mahukmanong pagsulbad sa mga problema, ug pag-angkon sa militante ug opensibang postura.

Isip lider komunista, estratehista ug taktiksyan sa kasundaluhan sa katawhan, nahimong giyang iwag si Ka Cocoy sa pagpasulong sa gubat sa katawhan sa Norte sulod sa daghang katuigan.

Ang iyang bahandianon nga kabiling teoretikal ug praktikal importanteng giya karon unsaon makapangibabaw sa mga internal nga problema sama sa emperisismo, konserbatismo ug pasibidad, burukratismo ug uban pa. Kasumpay kini sa nagpadayon nga Kalihukang Pagtul-id nga gilunsad sa Partido.

Mabuhi ang rebolusyonaryong kabilin ni Ka Cocoy!
Isulong ang Kalihukang Pagtul-id ug kab-oton ang mas dako pang kadaugan!

Bantayog nga dili matay-og