BHB-Eastern Visayas, ginsaludaran an “madinaugon, napapanahon” nga ambus ha Mapanas

Ini nga artikulo mayda han huba ha English

Ginsaludaran yana han rehiyunal nga kumand han Bagong Hukbong Bayan (BHB) ha Eastern Visayas an BHB ha Northern Samar ha ira madinaugon nga ambus kontra ha mga elemento han Armed Forces of the Philippines (AFP), samtang gin-aatubang han mga rebolusyunaryo nga pwersa ha prubinsya an usa nga tinagdako ngan pira-kabulan na nga panmilitar nga kampanya han mga pasista nga tropa han estado.

Gintawag ni Ka Karlos Manuel, tagapagyakan han Efren Martires Command, an opensiba han BHB ha bungto han Mapanas kakulop komo usa nga “napapanahon nga kadaugan han hukbo han katawhan ngan han masa, nga naaningal yana ha butnga han mga sustenido nga panmilitar nga operasyon” nga nagmobilisa hin gatus-gatos nga tropa han Philippine Army ngan nagtutumuyo nga ig-imponer an militar nga paghahadi ha 229 nga barangay ha prubinsya.

Nagsering hiya nga ini nga ambus, diin nasamaran an diri mamenos ha pito nga pasista nga tropa ha Barangay Magsaysay, usa la ha damo nga paningkamot han BHB-Rodante Urtal Command (RUC) nga igpatuman an panawagan han masa nga parag-uma para ha hustisya kontra ha mga pasista nga tropa ilarum han 803rd Infantry Brigade nga nanruruba han ira kinabuhi ngan pakabuhi pinaagi han okupasyon militar han ira mga komunidad ngan ginpagrabe nga kampanya han pagpasurender han mga sibilyan.

Ginsering ni Manuel an pira nga landaw nga aksyon militar han BHB-RUC tikang han tikangan han 803rd IBde hadton Marso 31 an ira “kampanya ha urhi nga kwarter” ha prubinsya:

• upat nga armado nga agway ha Las Navas tikang Hunyo 3 tubtub 22, diin nahiagum an mga pasista nga tropa hin 14 nga kaswalti;
• ispesyal nga operasyon ha Barangay San Francisco, Las Navas hadin May 10, nga nagpatay ha commanding officer han mga tropa nga RCSP;
• ambus ha Barangay San Miguel, Las Navas hadton April 3, diin tulo nga pulis an namatay ngan upat an samaran; ngan,
• ambus ha Barangay Lakandula, Las Navas hadton April 2, diin duha nga tropa han bag-o nga deploy nga 3rd IB an napatay.

Hini ngatanan nga agway, waray nahiagum nga kaswalti an BHB-RUC.

Ha urhi, ginsering ni Manuel nga an opensiba nagseserbe komo “mahinungdanon nga panserra ha manilampuson nga paningkamot han BHB ha Eastern Visayas nga pakyason an dedlayn han niyutiyo nga rehimen ha katapusan han termino ni Rodrigo Duterte ngan lahusan pa ini nga pasista-terorista nga tirano.”

Ginmanduan han BHB-EMC an ngatanan nga yunit han BHB ha Northern Samar nga padayon nga makig-usa ha masa ngan militante nga atuhan an todo gerra ha prubinsya.

Ginmamanduan liwat an ngatanan nga yunit han BHB ha rehiyon nga maglansar hin mga taktikal nga opensiba agud unaton an mga pwersa han kaaway ngan mag-amot ha nasyunal nga paningkamot nga iglansar an ngatanan nga porma han protesta, labina ha mga semana tikadto ha syahan nga State of the Nation Address han diri lehitimo nga rehimen US-Bongbong Marcos, dugang han BHB-EMC.

BHB-Eastern Visayas, ginsaludaran an "madinaugon, napapanahon" nga ambus ha Mapanas