Dapat pamatud-an sang LGU Kabankalan ang ila sabat sa mga biktima sang HRVs

,

Gina-apresyar sang Mount Cansermon Command-New People’s Army (MCC-NPA) ang pahayag sang LGU Kabankalan angot sa natabo nga dialogue sa tunga sang mayor sang Kabankalan City nga si Mayor Benjie Miranda kag City Legal Atty. Zafra kag sang mga mangunguma nga pamilya sang biktima sa mga pagpang-abuso nga ginhimo sang 94th IB kag sa iban pa nga tropa sang Armed Forces of the Philippines (AFP).

Positibo nga ila tinguhaan nga mapasabat sa demanda sang pumuluyo sa 94th IB para makaangkon sang hustisya ang mga biktima sang pagpamatay, iligal nga pagpang-aresto, pag-imbestigar, pagpamahug, pagpangransak kag pangastigo kag mauntat ang mga ginapanghimo sang militar batuk sa mga pumuluyo sa sakop sang Kabankalan City. Hangkat sa LGU Kabankalan nga pamatud-an ang ila promisa bangud daw nagapanghugas-kamot na nga daan sa ila pag-ako nga indi nila kontrol ang militar.

Sang ginpasar kag ginpatuman ang Memorandum Order 32 kag Eexecutive Order 70 indi na maisip ang nagkalamatay nga mga sibilyan nga mangunguma, nagakadula nga mga lideres kag aktibista, kag iban pa nga mga pagpanglapas nga nagkalatabo indi lang sa Kabankalan City ukon sa bilog Negros kundi sa bilog pungsod. Nangin lehitimo ang red-tagging kag terrorist-tagging matapos mapasar ang Anti-Terror Law. Mas nangin bulnerable ang ginahimuslan nga sahing mangunguma, mamumugon kag iban pa nga sektor nga ginapigos kag ginahimuslan.

Sa isla sang Negros, naglab-ot sang 20 ka bilog nga mangunguma, 10 ka hors de combat kag duha ka mga National Democratic Front (NDF) Consultant ang biktima sang pagpamatay idalum sa rehimen Marcos II. Partikular sa Kabankalan City, madamo na ang na-rekord nga mga bayolasyon sang tawhanon nga kinamatarung nga nakomiter ang 94th IB kaangay sang mga masunod:

1. Pagdakop kag iligal nga pagdetiner sang masobra apat ka oras sang mag-asawa nga Carpentero upod sa ila isa ka tuig nga bata kag pagpangastigo sa bana nga si Gamay samtang gin-interogar sa Sityo Bantolinao-Negros 9, boundary sang Brgy. Oringao kag Tan-awan sadtong Septyembre 2022.

2. Pagdakop kag pagpatay sanday NDFP Consultant Ericson Acosta kag lider mangunguma kag organisador nga si Joseph Jimenez sa Sityo Makilo, Brgy. Camansi sadtong Nobyembre 2022.

3. Pagpatay kay Joemari Calumba, sa Sityo Mugni, Brgy. Oringao sadtong Pebrero 4. Si Calumba isa ka lunsay nga mangunguma nga ginpatay kag ginpasibangdan sang mga suldado nga katapo sang NPA.

4. Pagdakop kag pagpatay sa mga hors de kombat sanday Arjen Mahinay, Junjun Callet kag Henry Casido sa Sityo Mugni, Brgy. Oringao sadtong Pebrero 4.

5. Pagpamomba sa Sityo Mugni, Bunyoron, Tampukon sang Brgy. Oringao sadtong Pebrero 5 nga nakaapekto sa masobra 800 ka indibidwal.

5. Pagdakop kag pagpatay kay Crispin Tingal Jr, isa ka mangunguma sa Sityo Dangalon, Brgy Hilamunan sadtong Mayo 3.

Ginapanawagan kay Mayor Miranda nga dapat indi lang matapos sa pagpadala sang sulat sa AFP ang ila himuon nga tikang kag magpakontento sa punto nga indi nila kontrol ang AFP. Diin na ang ila ginasiling nga mag-alagad sang pumuluyo nga daw indi man matapna sa pangsibilyan nga ahensya sang gobyerno kag LGU ang mga ginapanghimo nga kalapasan sang reaksyonaryo nga kasundaluhan? Kaangay lang sang martial law ang nagkalatabo sa isla sang Negros subong kon diin nagapagusto kag ginaharian na sang militar ang sibilyan nga gobyerno.

Sigurado nga madamo pa ang mga kalapasan nga wala mareport samtang nagapadayon ang focused military operations sang 3rd Infantry Division indi lang sa Kabankalan City lakip na sa mga katambi sini nga banwa kag syudad. Gani, hangkat sa tanan nga LGU sa duha ka probinsya sa Negros Island kaangay sang Himamaylan City kag Binalbagan nga buligan kag pangapinan ang ila ginsakupan nga pumuluyo ilabi na ang mga mangunguma kag mamumugon sa uma kag iban nga bulnerable nga sektor batuk sa masingki nga militarisasyon sa kaumhan.

Dapat manindugan ang pumuluyo kag ipakigbato ang ila mga kinamatarung agud ma-angkon ang hustisya sosyal. Dapat mas pabakuron ang ila hiliusa nga kusog agud sukton ang mga burukrata kapitalista sa ila mga pasalig kag promisa sa pumuluyo. Paagi mismo sa ila determinado kag organisado nga kusog nga pagbato kag pagsuporta sa armadong paghimakas, matuman ini tanan.

Sa pihak bahin, pasabton sang MCC-NPA ang mga berdugo nga tropa sang AFP sa ila utang nga dugo sa pumuluyo paagi sa paglunsar sang mga taktikal nga opensiba kag pagpasingki sa malapnagon nga inaway banwa.

Athag nga wala sang iban nga solusyon sa nagasingki nga krisis kundi ang pagrebolusyon. Mas madamu nga pumuluyo ang mapukaw kag maga-isa sa paglunsar sa pungsodnon demokratiko nga rebolusyon nga ginapangunahan sang Communist Party of the Philippines (CPP), NPA kag NDFP nga nagasakdag kag nagasulong sa paghimakas sang lain-lain nga porma para sa paglab-ot sang hustisya sosyal, matuod nga demokrasya kag kahilwayan.###

Dapat pamatud-an sang LGU Kabankalan ang ila sabat sa mga biktima sang HRVs